Home About Browse Search
Svenska


Sörensson, Fredrik, 2015. Effekter av bearbetningsdjup i plöjningsfri odling. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
986kB

Abstract

In Sweden, reduced tillage usually means non-inversion tillage, where primary tillage is carried out using chisel ploughs or disc implements. Primary tillage method is mainly determined by the desired soil loosening and the handling of soil residues.

The effect of tillage depth was studied in field experiments in Skåne, Väderstad, Uppsala, Örebro och Västerås in different crops; spring oilseed rape, spring wheat, winter wheat and spring barley.The experiments generally had a randomized block design with the treatments mouldboard ploughing, deep chisel ploughing and shallow chisel ploughing, in some cases also shallow discing and no-tillage. In the experiments the following parameters were determined: seedbed properties, saturated hydraulic conductivity, penetration resistance, number of emerged plants and crop yield (all parameters were not determined in all experiments. Root growth and draught requirement were determined in two separate studies.

There were no significant differences between tillage depths in non-inversion tillage in seedbed properties, plant emergence or root development. Shallow tillage increased penetration resistance and reduced saturated hydraulic conductivity in the upper part of the topsoil. Mouldboard ploughing resulted in the lowest penetration resistance, the highest hydraulic conductivity, the smallest aggregate size in the seedbed and the lowest water content in the seedbed bottom. Crop yield for deep as well as shallow chisel ploughing was 2 % lower than for ploughing, while it was 5 and 16 % lower, respectively, for discing and no-tillage. The results imply that increased tillage depth with a chisel plough does not increase crop yield, while shallow tillage with a disc implement may give poorer soil conditions and reduce crop yield. The low yield for no-tillage can mainly be explained by poor crop establishment.

,

Reducerad jordbearbetning är alla åtgärder som innebär en mindre bearbetning än en konventionell plöjning. Ofta menas med reducerad bearbetning plöjningsfri odling, d.v.s. bearbetning med icke vändande redskap. Reducerad bearbetning kan åstadkommas med hjälp av tallriksredskap, kultivator eller grund plöjning.
Vilken bearbetningsmetod som används styrs till stor del av kravet på bearbetningsdjup och skörderesthantering. Den metod som används kommer i sin tur att styra den energimängd som går åt vid bearbetningen.

Olika parametrar som kan tänkas påverka etablering och tillväxt studerades i fältförsök i Skåne, Väderstad, Uppsala, Örebro och Västerås. Studien genomfördes i vårraps, vårvete, höstvete och vårkorn för att på så vis få en spridning av plats, jordart och gröda. Försöken var generellt upplagda som randomiserade blockförsök med behandlingarna plöjt, djup kultivering och grund kultivering. I vissa försök fanns även behandlingarna tallriksredskap, direktsådd och grund plöjning. Under våren 2010 gjordes mätningar av aggregatstorlek, bearbetningsdjup, vattenhalt, genomsläpplighet, penetrationsmotstånd och plantantal. Senare under växtsäsongen genomfördes mätningar av rotutveckling och dragkraftbehov.

Inga skillnader mellan grund och djup bearbetning förekom med avseende på såbäddsegenskaper, plantantal och rotutveckling. Penetrationsmotståndet och genomsläppligheten i matjorden visade på att en grundare bearbetning medför en förtätning med en lägre genomsläpplighet i den övre delen av matjorden. Mellan plöjda och reducerade system var skillnaderna större. Vid plöjning luckras marjorden bättre och därmed ökar genomsläppligheten. Med avseende på såbäddsegenskaper ger det plöjda systemen högre andel finjord och en lägre vattenhalt. Vid jämförelse mellan grund och djup kultivering så gav en grund kultivering lika hög eller högre skörd jämfört med en djup kultivering, 2 % lägre än för plöjning. Bearbetning med tallriksredskap och direktsådd gav en skördeminskning på 5 respektive 16 %. Försöken pekar på att ökning av bearbetningsdjupet med kultivator i regel inte höjer skörden, medan grund bearbetning med tallriksredskap kan försämra markens egenskaper och sänka skörden. Den lägre skörden för direktsådd kan främst kopplas till en
sämre etablering.

Main title:Effekter av bearbetningsdjup i plöjningsfri odling
Authors:Sörensson, Fredrik
Supervisor:Arvidsson, Johan
Examiner:Messing, Ingmar
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2015:03
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:penetrationsmotstånd, genomsläpplighet, skörd, dragkraftsbehov, markstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4568
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Soil science and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2015 13:46
Metadata Last Modified:06 Jul 2015 13:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics