Home About Browse Search
Svenska


Sydh Göransson, Marcus, 2015. Skogsindustrins roll i bioekonomin – vad tänker riksdagspolitikerna?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
958kB

Abstract

Såväl skogsindustrin som samhället i stort står inför stora utmaningar och omställningar. Samhället utmanas av hotet om ett förändrat klimat och de följder detta kan få, industrin står inför utmaningar sammankopplade med föränderliga marknader och nya teknologier. Det finns dock en möjlighet att lösningen på den enes problem också kan bidra till lösningen på den andres. Om skogsindustrin kan producera produkter som kan ersätta fossila produkter så är det till nytta för såväl klimatet som industrin. Den här omställningen, mot vad som brukar kallas bioekonomi, är arbetets fokus.

De nya produkterna finns redan, och utvecklingen av fler går fort, frågan som det här arbetet ställer sig är vilka attityder till dessa som finns från politikens sida. Detta eftersom politiken utgör påtaglig påverkan på de marknader som produkterna ämnar göra intåg på. Studien utförs som en intervjustudie där företrädare för varje riksdagsparti intervjuas. För att analysera intervjusvaren används ramanalys.

Slutsatserna i arbetet visar att det finns en majoritet bland respondenterna som anser att bioekonomin är värd att utvecklas mot, framförallt för att undvika klimathotet, att skogsindustrin kan bidra med produkter i denna omställning och att politikens roll är att ge långsiktigt goda förutsättningar för industrins utveckling, utan att styra innovationen.

,

Both the forest industry and society at large are facing great challenges and changes. Society is challenged by the threat of a changed climate and the implications it may have, the industry is challenged by changing markets and new technologies. However there is a possibility that the solution to the problems facing one may also help solve the problems facing the other. If the forest industry can produce products that can replace fossil-based products then that would benefit both the climate and the industry. This change, towards what is called a bioeconomy, is the focus of this thesis.

The new products already exist, and innovation is fast, the question this thesis is asking is which attitudes towards these products that are present from the side of the politicians. This is relevant since policies and policy makers have significant influence on many of the markets that these products are trying to penetrate. The study is conducted as an interview study where one representative from each party in parliament is interviewed. Frame analysis is used to analyze the answers given.

The conclusions of this work show that there is a majority among the respondents that is in favor of changing society towards a bioeconomy, the primary argument for this is that the climate threat needs to be avoided. There is also a majority that thinks that the forest industry can contribute to this change by delivering new products, and that the role of politics is to give long-term conditions for the industry to work within, without steering innovation in any direction.

Main title:Skogsindustrins roll i bioekonomin – vad tänker riksdagspolitikerna?
Authors:Sydh Göransson, Marcus
Supervisor:Holmgren, Sara
Examiner:Lindhagen, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:160
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:biobaserad ekonomi, skogspolitik, politik, ramanalys, styrning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4527
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2015 11:10
Metadata Last Modified:29 Jun 2015 11:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics