Home About Browse Search
Svenska


Ortman, Tove, 2015. När man talar om korna... : diskursiva positioneringar av svenska lantraskor för produktion och bevarande. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
471kB

Abstract

Vilken plats har lantraskor i dagens rationaliserade och högproducerande lantbruk och hur bidrar de till försörjningsmöjligheterna på landsbygden? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lantraskors egenskaper beskrivs, och hur detta positionerar dem som lämpliga för olika typer av produktion. Uppsatsen grundas i en intervjustudie med lantbrukare som bedriver produktion med lantraskor. Detta kompletteras med intervjuer med representanter från de respektive avelsföreningarna för lantraserna Fjällko, Rödkulla, Fjällnära ko samt allmogekor (Bohuskulla, Ringemålako och Väneko). Genom att analysera materialet med kritisk diskursanalys identifieras centrala teman i diskursen om lantrasernas produktion. Tyngdpunkten i diskussionen ligger på hur lantraskorna positioneras i en diskurs som lämpade för olika produktionsinriktningar för lantbruk, främst för alternativa och mångsidiga produktionssystem som småbruk, fäbodbruk och småskalig framställning av livsmedel. Detta formuleras i diskursen som en viktig faktor för lantbruks överlevand, och i slutändan en diversifierad och hållbara landsbygd.

,

What position has the native cattle breeds in the modern rational and high producing agriculture of Sweden, and how do they add to the means of livelihood in the countryside? The purpose of this essay is to examine how the native cattle are described and positioned as suitable for different kinds of production. The essay is based on a field study with farmers in Sweden who keep native cattle breeds and use them in production. This is supplemented with interviews with representatives from the breeding associations responsible for the native breeds Fjällko, Rödkulla, Fjällnära ko and Allmogeko (including Bohuskulla, Ringemålako and Väneko). By applying critical discourse analysis, several key themes are identified in a discourse about production with native breeds. The discussion is focused on how the native cattle are positioned in the discourse as suitable for different kind of agricultural production, mostly small-scale farms, farms using a summer- farm system and farms with small-scale food production. This is presented in the discourse as a important way to diversify farms and enable them to survive, which in the end contributes to a diverse and sustainable countryside.

Main title:När man talar om korna...
Subtitle:diskursiva positioneringar av svenska lantraskor för produktion och bevarande
Authors:Ortman, Tove
Supervisor:Eriksson, Camilla
Examiner:Martiin, Carin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lantraser, lantbruksforskning, kritisk diskursanalys, subjektposition, alternativa produktionsformer, nötkreatursavel, landsbygdsutveckling, diversifiering, native breeds, agricultural science, critical discourse analysis, positioning, alternative production, cattle breeding, rural development, diversified countryside
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4504
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2015 13:06
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 13:06

Repository Staff Only: item control page