Home About Browse Search
Svenska


Kalm, Ida, 2015. Exportera mera! : faktorer som påverkar en framgångsrik export av svenska livsmedel. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
385kB

Abstract

Exporten har en betydande roll i dagens samhälle och verklig påverkan på landsbygden och dess framtida möjligheter till överlevnad i ett urbaniserande och teknikfokuserat Sverige. Det är dock inte helt enkelt som enskilt, mindre företag att exportera sina produkter. Detta arbete syftar till att lyfta fram framgångsfaktorer hos livsmedelsföretag som redan är väletablerade på den internationella marknaden och som under en tid har bedrivit en framgångsrik exportverksamhet. Det är en kvalitativ studie och det empiriska materialet är baserat på tre semistrukturerade telefonintervjuer med livsmedelsföretag från Halland och Skåne. Begreppen resurs, nisch och ’’Dynamic capabilities’’ samt ramverket VRIO har varit viktiga vid analysen. De tre företagen som intervjuades lade alla tre stor vikt vid aspekter som att skapa en unik produkt, nischa produkten/företaget och göra noggranna marknadsundersökningar. De menade att det var och är viktiga faktorer till att de lyckats på den internationella marknaden. Det som framkommit i intervjuerna sammanställs med begreppen och ramverket i en analys där även företagens möjlighet till långsiktiga konkurrensfördelar tas fram.

,

Export has an important role to play in today's economy and a vital impact on rural development and the survival of rural communities. It is not an easy process for individual, small businesses to export their product or products however. This work aims to highlight the success factors of food companies that are already well established on the international market and has for some time pursued a successful export activity. It is a qualitative study and the empirical material is based on three semi-structured telephone interviews with food companies from Halland and Skåne. The terms of Resources, Niche, and 'Dynamic Capabilities'' and the framework VRIO have been important in the analysis. The three companies interviewed put great emphasis on aspects that, create a unique product, niche your product or your business and make careful market research. They argued that there were and are key factors to their success in the international market. What emerged from the interviews is compiled with the concepts and the framework of analysis to better understand how company opportuni-ties for competitive advantage will be sustained.

Main title:Exportera mera!
Subtitle:faktorer som påverkar en framgångsrik export av svenska livsmedel
Authors:Kalm, Ida
Supervisor:Oskarsson, Patrik
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:resurs, unik, nisch, dynamic capabilities, framgångsfaktorer, resource, unique, niche, competitive advantage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4501
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4501
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2015 12:41
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 12:41

Repository Staff Only: item control page