Home About Browse Search
Svenska


Danielson, Theodor and Jonsson, Filip, 2015. Entreprenörskapets interaktion med kontexten : producentföreningen Jord på trynets uppstartsprocess. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
514kB

Abstract

Entreprenörskap bidrar till utveckling och är en förutsättning för företagande. Förutsättningarna för organisationer är också ständigt i förändring, vilket gör det intressant att studera entreprenörskap och dess kontextuella omständigheter. Studier inom entreprenörskap har till stor del fokuserat på den enskilda entreprenören och inte på entreprenörskapet som en process i sin omgivning. Det gör att en helhetsbild går förlorad. Att beskriva den KRAV-anslutna ekonomiska föreningen Jord på trynets uppstart är intressant för förståelsen för hur och varför en producentförening bildas.
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kontexten interagerar med den entreprenöriella processen. Målet är främst att skapa förståelse för hur den kontext en förening verkar i kan påverka den entreprenöriella processen, men också att i mindre utsträckning visa hur denna process i sin tur kan påverka kontexten. Uppsatsen är främst fokuserad på den sociala och institutionella kontexten, eftersom det under intervjun framgick att det är de två dimensionerna som är mest betydande. Syftet uppfylls genom att studera den ekonomiska föreningen Jord på trynet i form av ett samtal med en av grundarna, Magnus Börjeson, samt genom att studera tidigare forskning inom entreprenörskap med fokus på entreprenöriella processer och kontext. Uppsatsen har en induktiv ansats och den kunskapsteoretiska ståndpunkten är tolkningsinrikta då avsikten är att förstå och tolka den socialt upplevda verklighet under uppstarten av Jord på trynet.
Uppsatsens teoretiska ramverk bygger på tidigare forskning som har studerat och försökt konkretisera entreprenörskap genom att se det som en entreprenöriell process. Kontexten påverkar sin omgivning och är därför intressant att studera vid entreprenöriella processer. Empirin beskriver Jord på trynets uppstartsprocess och kontextuella förutsättningar som har haft betydelse för grundandet av föreningen.
I studien framgår det att en förenings entreprenöriella process i hög grad påverkas av dess kontext. I Jord på trynets entreprenöriella process identifierades fyra faser: upptäckten och skapandet av möjligheter, uppstarten av föreningen, genomförandet av uppstarten och utvecklingen av föreningen, i vilka kontexten interagerade. Det framgår även att processen har påverkat den sociala och institutionella kontexten samt att enskilda individers kontext påverkar föreningen. Däremot är inte enskilda individer avgörande för genomförandet. Vår studie bidrar till en ökad förståelse för att den entreprenöriella processen och kontexten i hög grad interagerar med varandra och att den entreprenöriella processen är en process som ser olika ut beroende på en mängd faktorer och omständigheter. Det gör att en generell bild över olika entreprenöriella processer inte går att skapa.

,

The purpose of this thesis is to examine how the context interacts with the entrepreneurial process. The primary goal is to create an understanding of how the context that an association operates in can influence the entrepreneurial process and to show how this process in turn can affect the context. This goal is achieved by studying the association Jord på trynet and their context. The study focus mainly on the social and institutional context. We develop an understanding by studying previous research in the field of entrepreneurship that approach entrepreneurship as a process. This understanding is used to interpret the socially perceived reality during the startup process of Jord på trynet. The empirical data describes the startup process of Jord på trynet and the social and institutional contextual conditions that influenced the founding of the association.
This thesis indicates that an association's entrepreneurial process is influenced by its context. In the entrepreneurial process we identified four phases: opportunity, start-up, implementation and development, in which the context interacted in all of them. It is also clear that the process has affected the social and institutional context and that the context of individual persons affects the organization. Our thesis contributes to the approach within entrepreneurship theory that views entrepreneurship as a socially constructed process which interplays with context. Our findings also show that the entrepreneurial process shifts depending on a variety of factors and circumstances and therefore does not allow a general framework of the entrepreneurial processes to be created.

Main title:Entreprenörskapets interaktion med kontexten
Subtitle:producentföreningen Jord på trynets uppstartsprocess
Authors:Danielson, Theodor and Jonsson, Filip
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:929
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:entreprenöriell process, kontext, omgivning, Jord på trynet, producentförening, inbäddning, embeddedness, entreprenörskap, interaktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4500
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2015 12:22
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 12:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics