Home About Browse Search
Svenska


Åkerman Hoffman, Hampus, 2015. Habitatmanipulering, en tveeggad bekämpningsmetod? : potentiella möjligheter och risker med alternativa födoresurser och skyddande habitat. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
640kB

Abstract

Bevarande biologisk bekämpning är en bekämpningsstrategi som används för att bevara eller öka mängden av en specifik naturlig fiende till den skadeorganism som ska bekämpas. En skillnad i jämförelse med andra strategier inom biologisk bekämpning är att inga biologiska bekämpningsorganismer tillförs, i stället främjas de naturliga fiender som redan finns i odlingen och det omgivande landskapet. Habitatmanipulering är en metod inom bevarande biologisk bekämpning som bygger på en förändring av de naturliga fiendernas habitat som skall resultera i en förbättrad tillgång av nödvändiga resurser så som alternativ föda, skyddande habitat och alternativa bytes- och värddjur. Den här litteraturstudien undersöker potentiella möjligheter och risker med två metoder inom habitatmanipulering. Den ena metoden bygger på att inkludera blommande växter i en odling för att skapa en förbättrad tillgång av alternativa födoresurser, så som pollen och nektar, till naturliga fiender. I den andra metoden används växter för att skapa skyddande habitat som ska bidra till att förbättra naturliga fienders förutsättningar att övervintra, fortplanta sig och undfly störningsmoment så som jordbearbetning och användning av kemiska bekämpningsmedel. Litteraturstudien visar att tillgång till alternativa födoresurser kan främja naturliga fienders fortplantning, livslängd och parasitering av värddjur. En risk med att inkludera alernativa födoresurser i en odling är att de kan utnyttjas av skadegörare i stället för naturliga fiender. För att undvika att fel insekter utnyttjar blomsterresurserna kan selektiva födoresurser användas, det är växter som naturliga fiender kan utnyttja i högre grad än skadegörarna. Skyddade habitat kan reducera negativ inverkan från störningsmoment och skapa goda övervintringsplatser för naturliga fiender. Det finns dock en ekonomisk nackdel med att inkludera skyddande habitat inuti ett fält eftersom att odlingens produktionsnyta reduceras.

,

Conservation biological control is a control strategy in which a specific natural enemy is either protected or enhanced. This strategy is distinguished from other strategies of biological control in that no biological control agents are released, instead natural enemies in the field and the surrounding landscape is enhanced. Habitat manipulation, a method within conservation biological control, is based on an alteration of the environment with the aim of improving the availability of resources that are necessary for natural enemies. This literature review examines the possible opportunities and risks involved in practicing two different methods of habitat manipulation. In the first method flowering plants are used to create an improved availability of alternative food sources such as pollen and nectar. In the second method plants are used to create shelter habitats with the aim of improving the conditions for overwintering and reproduction. The shelter habitat can also act as a refuge from disturbing farming practices such as tillage and use of pesticides. This literature review shows that an increased availability of alternative food sources can enhance fecundity, longevity, sex ratio and parasitism. A risk associated with supplying alternative food source to a cropping system is that the flowering plants can be utilized by pests instead of natural enemies. To avoid this risk, selective food plants can be used. Selective food plants can be utilized by the natural enemies to a greater extent than pests. This literature review showed that shelter habitats can reduce the negative effects from disturbance regimes and provide suitable overwintering sites for natural enemies. However there is an economic disadvantage in including shelrer habitats within a field since som of the arable land is taken out of production.

Main title:Habitatmanipulering, en tveeggad bekämpningsmetod?
Subtitle:potentiella möjligheter och risker med alternativa födoresurser och skyddande habitat
Authors:Åkerman Hoffman, Hampus
Supervisor:Stenberg, Johan
Examiner:Sandskär, Boel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:biologisk bevarande bekämpning, habitatmanipulering, skyddande habitat, alternativa födoresurser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4492
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4492
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Pests of plants
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Trädgårdsvetenskap
Deposited On:23 Jun 2015 10:34
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics