Home About Browse Search
Svenska


Molin, Karin, 2015. Djur som våldsoffer i misshandelsrelationer – djurhälsopersonalens perspektiv. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
432kB

Abstract

Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer är väl dokumenterat. Forskning har visat att en person som misshandlar sin partner kan använda djuren i hemmet som ett medel för att skrämma, kontrollera, hämnas och utsätta sin partner för tvång. Det kan ske genom hot att skada eller döda djuret och faktiska handlingar där personen ifråga gör det. Våld mot djur är också förknippat med eskalerande våld. Studier tyder på att djurens utsatthet gör det svårare för den våldsutsatta partnern att lämna förhållandet, då hen är orolig för vad som ska hända med djuret. Djuren kan oftast inte tas med till kvinno- eller brottsofferjourer och det kan vara svårt att hitta någonstans att placera djuren. Detta kan ytterligare försvåra uppbrottet från en våldsam relation.
På humansidan är ämnet uppmärksammat men det är fortfarande relativt ungt utifrån ett djursjukvårdsperspektiv. De djur som ingår i en familj där våld präglar relationerna riskerar att bli utsatta för våld på olika sätt och kan komma att dyka upp som patienter på djurkliniker. Den här uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan våld i nära relationer och våld mot djur utifrån ett djuromvårdnadsperspektiv. Att göra djurhälsopersonal uppmärksamma på sambandet är viktigt för att öka möjligheten att upptäcka utsatta människor. Men det är också viktigt för djurens egen skull, då de kan anses ha ett existensberättigande i sig själva.
Utifrån litteratur och forskning beskrivs här huruvida våldsutsatta djur kommer till kliniken, samt hur man kan uppmärksamma dessa patienter. De kan komma in med en viss typ av skador och uppvisa ett beteende gentemot sin ägare som kan väcka misstankar. Utöver litteraturstudier har två intervjuer genomförts med respondenter som arbetar inom området i Sverige. Deras svar hjälper till att ge en bild av svenska förhållanden.
Som djurhälsopersonal arbetar man med djurens bästa för ögonen. Genom utbildning i ämnet och samarbete med instanser som polis, länsstyrelse och VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) kan djurhälsopersonal bidra till att bryta en våldscykel. Då forskningen inom området kan anses vara eftersatt i Sverige, är förhoppningen att detta arbete kan inspirera till vidare fördjupning inom ämnet. Som personal inom djurens hälso- och sjukvård kan man spela en stor roll för våldsutsatta individer.

,

The link between human interpersonal violence and animal abuse has been well documented. Animal abuse can be an indicator for other forms of violent behaviours and vice versa. An abusive partner may use a pet to control, frighten and force their partner, by threatening to hurt or kill and actually hurt or kill the animal in question. In addition, it can be hard to break free from an abusive relationship if it’s not possible for the abused person to take the pet with them. Many stay in a violent relation because they fear what will happen to the animal if they leave it behind.
This paper focuses on intimate partner violence and how this may affect the pets belonging to such a household. A growing body of research suggests that veterinary personnel will meet these patients at the clinic. It’s important for animal caregivers to be aware that they may en-counter abused patients and also what kind of signs they should look for. Animals subjected to violence may display certain types of injuries and behave in certain ways.
Drawing on previous research and literature on the subject, this paper describes whether abused patients will come to the clinic, and how they can be discovered. It suggests how veterinary personnel can interfere and help these individuals. Two interviews have also been carried out with respondents working with this subject in Sweden. With proper education and resources it is possible to help and offer support to both animals and humans subjected to violence from other family members.

Main title:Djur som våldsoffer i misshandelsrelationer – djurhälsopersonalens perspektiv
Authors:Molin, Karin
Supervisor:NIlsson, Anne
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:3
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:djurmisshandel, sambandet, våld, anmälningsplikt, djurhälsopersonal, djurskydd, veterinär omtanke om våldsutsatta, the link, animal abuse, domestic violence, veterinary personnel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4463
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4463
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2015 13:15
Metadata Last Modified:06 Jul 2015 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics