Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Philip, 2015. Tandstensuppbyggnad hos hund : hur påverkar fodervalet?. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
361kB

Abstract

Plack och tandsten är den vanligaste åkomma hos hundar. Studier har visat att det effektivaste sättet att förhindra plack- och tandstensbildning är genom tandborstning. Dessvärre är compliance för detta lågt och många djurägare avstår från tandborstning, trots att de fått instruktioner i hur de ska gå tillväga. Därför var syftet med denna litteraturstudie att undersöka om och i vilken utsträckning fodervalet påverkar bildningen av plack och tandsten.
Resultatet visar att torrfoder ger en minskning av plack och tandsten jämfört med att ge våtfoder, men det är inte allt torrfoder som är effektivt mot tandsten. Kommersiella torrfoderkulor har oftast en struktur som gör att foderkulan faller sönder när hundens tand penetrerar foderkulan. Det finns speciellt framtaget tandfoder som är anpassat för att hålla efter plackbildning och tandsten. Ett tandfoder kan på flera olika sätt förbättra munhälsan. Detta kan bland annat göras genom fodrets innehåll, textur och storlek.
Flera studier har gjorts på ”tand-tuggben” för att minska plackbildning. Både tandfoder och tuggben har visat sig ge ett likvärdigt resultat och näst intill bättre resultat än tandborstning. Detta eftersom tandborstning är beroende av djurägarens kunskap och tandborstningsteknik, samt hundens acceptans av tandborstning. Studien konstaterar även att utfodring med en ”naturlig” diet till hundar inte ger någon bättre munhälsa, utan skapar snarare större problem, genom en ökad risk för tandfrakturer.

,

Plaque and calculus is the most common disorder in dogs. Studies have shown that the most effective way to prevent plaque and calculus formation is by tooth brushing. Unfortunately, the compliance of this is low and many pet owners refrain from brushing, even though they have received instructions on how they should proceed. Therefore, the purpose of this study was to investigate whether and to what extent food choice affects the formation of plaque and calculus in dogs.
The study shows that feeding dry food results in a reduction of plaque and calculus compared to feeding wet food, but not all dry food are effective against tartar. Commercial dry food pellets usually have a structure that allows the kibble to fall apart when the dog's teeth penetrate the kibble. There are specially formulated dental diets appropriate to discourage plaque formation and calculus. Dental food can be manufactured in different ways to improve oral health. This can be made by the food content, texture and size.
Several studies have been made on the effect of dental chews on reducing plaque formation. Both dental food and dental chews have been found to give equivalent results, and almost give better result than brushing. This because of tooth brushing depends on the owner's knowledge and brushing techniques, as well as the dog's acceptance to brushing. The study also notes that the feeding of "natural" diet for dogs does not provide any better oral health, but rather create more problems by an increased risk of tooth fractures.

Main title:Tandstensuppbyggnad hos hund
Subtitle:hur påverkar fodervalet?
Authors:Andersson, Philip
Supervisor:Palmgren Karlsson, Carina
Examiner:Nyman, Görel
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:2
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:tandsten, plack, tandfoder, tand-tuggben, tandborstning, calculus, plaque, dental food, dental chews, tooth brushing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4459
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4459
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2015 09:25
Metadata Last Modified:15 Jun 2015 13:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics