Home About Browse Search
Svenska


Wahlgren, Emmelie, 2015. Short-term responses of the field layer vegetation in a south Swedish deciduous forest after establishment of wild boars (Sus scrofa). Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inside the south Swedish national park Dalby Söderskog, wild boars (Sus scrofa L.) have been visiting since 2010. The presence of wild boars has earlier been proven to
impact both soil and vegetation characteristics, both positively and negatively. Still, there is a lack of knowledge regarding the rooting effect on the vegetation in
deciduous forest within the native range. In this study, I have compared the field vegetation collected before and after the invasion of wild boars in 74 permanent experimental plots. More specifically, the study aimed to qualify the effect of wild boar rooting on cover ratio, species richness and species composition in a temperate
deciduous forest. The rooting frequency did increase from 0% in 2010 to 61% in 2013. The results indicated a general cover loss of both spring vegetation (-40%) and
summer vegetation (-30%). Within the rooted areas, cover ratio of the dominant spring flowers Anemone nemorosa (wood anemone), Anemone ranunculoides (yellow) and Ranunculus ficaria (lesser celandine) decreased from 60 % to 33 %. The
total species number increased from 44 to 45 and the average species richness increased from 6.3 to 6.9 species/m3. In conclusion, wild boars seem to cause heavy
damages on the cover ratios. Rooting appears to favour small and non-competitive species, but also to increase the species richness. Even tough most of the results are in
line with previous studies, it is more preferable to consider them as indications of short-term effects as the time aspect is as short as three years.

,

Sedan 2010 har vildsvin (Sus scrofa L.) uppehållit sig i den sydsvenska nationalparken Dalby Söderskog. I tidigare forskningsresultat har vildsvinens närvaro både bevisats skapa positiva och negativa effekter på mark och vegetation. I dagsläget råder dock en kunskapsbrist gällande vildsvinens bökeffekter på lövskogsvegetationen inom det ursprungliga utbredningsområdet. I denna studie har
vegetationsdata, insamlat före respektive efter en vidsvinsinvasion, från 74 permanenta provytor jämförts. Mer specifikt syftar studien till att bestämma vilken effekt vildsvinsböket har på vegetationens täckningsgrad, artrikedom och artsammansättning i en tempererad lövskog. Mellan 2010 och 2013 har störningsfrekvensen ökat från 0 % till 61 % i området. Vidare har den genomsnittliga
täckningsgraden minskat med 40 % respektive 30 % under vår- och sommarperioden. I de bökade ytorna har den största effekten visats på täckningsgraden hos de dominerande vårblommorna Anemone nemorosa (vitsippa), Anemone ranunculoides (gulsippa) och Ranunculus ficaria (svalört) vilka tillsammans minskat från 60 % till 33 %. Under studietiden har det totala artantalet ökat från 44 till 45 arter och den genomsnittliga artrikedomen har ökat från 6.3 till 6.9 arter/m3. Avslutningsvis tycks vildsvin orsaka kraftiga skador på vegetationens täckningsgrad men även gynna mindre och konkurrenssvaga arter samt öka den totala artrikedomen. Trots att större delen av studiens resultat tycks gå i linje med tidigare forskning så bör dessa betraktas som indikatorer på möjliga korttidseffekter eftersom studietiden är begränsad till tre år.

Main title:Short-term responses of the field layer vegetation in a south Swedish deciduous forest after establishment of wild boars (Sus scrofa)
Authors:Wahlgren, Emmelie
Supervisor:Brunet, Jörg
Examiner:Lindbladh, Matts
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:broadleaved deciduous forest, soil disturbance, Dalby Söderskog, species richness, Sus scrofa, vegetation change, vegetation cover, Wild boar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4413
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4413
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forest injuries and protection
Language:English
Deposited On:04 Jun 2015 12:08
Metadata Last Modified:04 Jun 2015 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics