Home About Browse Search
Svenska


Nilsfors, Frida, 2015. Arbetsformens betydelse för dressyrhästens psykiska och fysiska välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inom hästvärlden har det länge pågått debatt angående ridhästars välbefinnande i samband med träning. Speciellt dressyren har fått utstå mycket kritik då kritikerna menar att hästarna tvingas genomföra rörelser i en onaturlig form. En av formerna som ofta debatteras är rollkür. Där är hästens nacke hyperflekterad och den går med nosen mot bringan, vilket många menar är stressande för hästen. Även dagens tävlingsform får ibland utstå kritik, då man på tävlingsplatser kan se hästar som uppvisar konfliktbeteenden. Dessutom rids fler och fler hästar med nosen något bakom vertikalplan istället för i höjd med vertikalplan vilket man tidigare strävat efter. Målet med denna uppsats är att ta reda på hur olika arbetsformer påverkar dressyrhästen både fysiskt och psykiskt.
Forskningen visar att rollkür är stressande för hästen. Denna arbetsform ger ökad frekvens konfliktbeteenden, förhöjda kortisolvärden och sänkt hjärtrytmsvariabilitet. Dessa parametrar skiljer sig även från det normala när hästarna rids i tävlingsform, speciellt vid hög tygelspänning. Ingen träningsform tycks dock ge upphov till långvarig mental stress. Om hästarna får välja, föredrar en klar majoritet att tränas i tävlingsform framför rollkür.
Andningsvägarna är negativt påverkade både vid tävlingsform och rollkür och även hästens syn påverkas. En sänkt hals underlättar flexion genom ryggen, framförallt tillsammans med ökad steglängd. Ryggsmärta är ett vanligt hälsoproblem hos dressyrhästar och att stimulera rörelse genom ryggen utan att överanstränga hästen är viktigt. Att hyperflektera hästens nacke ger snarare en sträckning (som ibland är smärtsam) av ligamenten som löper över ryggradens tornutskott, än flexion av muskulaturen. För att stimulera rörelse genom ryggen bör man istället samla hästen. Vid samling bär hästen mer vikt på bakbenen, den vinklar bäckenet och höjer sin rygg på grund av flexion genom ryggmuskulaturen. Vid samling fås också kortare steglängd och längre stegduration jämfört med ökad trav.
En variation av form, träningsintensitet och steglängd tycks vara det bästa när det gäller att träna sin dressyrhäst för fysisk hållbarhet och psykisk välfärd. Som ryttare bör man undvika att rida med för hög tygelspänning och man bör undvika att träna hästen i rollkür. Rollkür är bevisat mentalt stressande för hästen och framkallar psykisk spänning snarare än lösgjordhet och flexibilitet genom ryggen.

,

The welfare of dressage horses has been debated in the horse community for several years. Some trainers and riders like to train their horse in a hyper flexed neck position called rollkur, which other equestrians think is abusive to the horse. Furthermore, conflict behaviour is seen occasionally at dressage events where horses normally are presented in competition form. In this essay I have gone through the research made on the subject and tried to conclude if there are any head and neck positions that are harmful – physically or physiologically – to the horse. I have also looked at differences in back and hind legs kinematics and its effect on the health and welfare of the equine athlete in different working positions.
An increase in conflict behaviour, rising cortisol levels and low heart rate variability is seen in equine athletes ridden in rollkür, indicating that this head and neck position is indeed stressful. Competition form also shows an increase in conflict behaviour, especially when the rein tension is high. None of the evaluated head and neck positions seems to cause long-term stress, however, the horses clearly prefer competition form over rollkur when given a choice.
Upper airways are affected both when the horse is ridden in rollkur and competition form, as is the horse’s vision. A lower neck together with active hind legs allows more flexion through the back. Even so, a hyper flexed neck does not guarantee motion through the back muscles, even if it stretches the supraspinosus ligament. As the horse is collected, its angels in the hind legs increases and it puts more weight on its hind legs than in free or low neck position. The stride length is shorter and the stance duration longer in collected trot compared to extended trot.
It seems like varying the head and neck position as well as the training intensity is important whilst training dressage horses. To maintain equine welfare the competition neck position should be ridden without high rein tension and rollkur should be avoided, since it is stressful to the horse and does not ensure more flexion trough the back.

Main title:Arbetsformens betydelse för dressyrhästens psykiska och fysiska välbefinnande
Authors:Nilsfors, Frida
Supervisor:Lundberg, Anna
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:64
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:huvud och nackposition, rollkur, hästvälfärd, rörelsemekanik, head and neck position, equine welfare, rollkur, movement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4379
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4379
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 May 2015 10:39
Metadata Last Modified:27 May 2015 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics