Home About Browse Search
Svenska


von Schultz, Katarina, 2015. Utredning av ett utbrott av lunginflammation med Mycoplasma bovis i en svensk nötbesättning samt analys av antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölk från svenska besättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
596kB

Abstract

En nötbesättning i södra Sverige som föder upp kalvar och ungdjur till slakt drabbades under 2013/2014 av ett utbrott av respiratorisk sjukdom med hög morbiditet och mortalitet. Med hjälp av en antikropps-ELISA har besättningen kunnat klassiciferas som positiv för Mycoplasma bovis, i kombination med respiratoriskt syncytialvirus och bovint coronavirus. Besättningen har köpt in djur från ett mycket stort antal besättningar. Skillnader i sjuklighet har kunnat ses utifrån vilka gårdar djuren kom från. Några specifika besättningar hade en hög sjuklighet, det vill säga en stor andel av djuren från dessa insjuknade, medan andra hade låg sjuklighet med en låg andel insjuknade djur. Vad som också har visats är att åldern vid ankomst på inköpta djur från besättningar med hög sjuklighet var betydligt lägre än åldern vid ankomst på djur från besättningar med låg sjuklighet. Det går emellertid inte att konstatera om det är de berörda besättningarnas skick eller djurens ålder vid ankomst som varit den avgörande faktorn. Ingen nedsatt tillväxt på den behandlade gruppen jämfört med den obehandlade kunde påvisas, trots att detta ofta beskrivs i litteraturen.
Analys av tankmjölk från 140 svenska besättningar med avseende på antikroppar mot Mycoplasma bovis gav negativa resultat på samtliga prover. Hela Sverige utom Skåne fanns representerade bland de deltagande besättningarna. Detta antyder att förekomsten av M. bovis i Sverige idag fortfarande är mycket låg. Norge anses fortfarande vara helt fria från M. bovis och Finland har sparsam förekomst sedan 2012. Förekomsten i Danmark däremot är betydligt högre. I Europa anses M. bovis vara en bidragande faktor vid cirka 25-33 % av lunginflammationer hos kalv och förekomsten av M. bovis i Europa uppvisar en uppåtgående trend. Ett eventuellt svenskt övervaknings- och bekämpningsprogram bör därför utformas snarast, medan förekomsten fortfarande är låg och förutsättningarna därmed goda att hindra ytterligare smittspridning in i landet samt eliminera den smitta som redan har introducerats.

,

A beef farm in the southern Sweden that raises calves and young livestock for slaughter was during 2013/2014 afflicted with an outbreak of respiratory disease with high morbidity and mortality. With an ELISA for antibody detection the farm was classified as positive in regards to Mycoplasma bovis, in combination with respiratory syncytial virus and bovine corona virus. The farm has purchased livestock from a large amount of other farms. Differences in morbidity was identified depending on the farm from which the animals originated. Some specific farms had high morbidity with many of the animals from these farms falling ill, while other farms had low morbidity with very few of the animals from these falling ill. However, calves from farms with high morbidity compared to calves from farms with low morbidity also showed a difference in the age of the calves on arrival at the new farm. It is therefore not possible to assess whether the state of the concerned farms or the age of the animals on arrival at the new farm was the more crucial factor in this case. No loss in growth was seen in the treated animals compared to the untreated group, although this is often reported in the literature.
Analysis of bulk tank milk from 140 Swedish dairy farms with regards to antibodies to Mycoplasma bovis gave negative results. All parts of Sweden except Skåne was represented among the participating farms. This suggests that the prevalence of M. bovis in Sweden today is still very low. Norway is still considered to be free of the disease and Finland has a low prevalence since 2012. In Denmark the prevalence is markedly higher. In Europe M. bovis is estimated to be a contributing factor in around 25-33 % of cases of pneumonia in calves och the prevalence of M. bovis in Europe looks to be increasing. If a Swedish surveillance and eradication program is to be designed this ought to be done in the near future, while the prevalence is still low and the conditions are still good for prevention of further spread into the country and for elimination of the disease where it has already been introduced.

Main title:Utredning av ett utbrott av lunginflammation med Mycoplasma bovis i en svensk nötbesättning samt analys av antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölk från svenska besättningar
Authors:von Schultz, Katarina
Supervisor:Alenius, Stefan
Examiner:Wensman, Jonas
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:8
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Mycoplasma bovis, utbrott, lunginflammation, antikroppar, tankmjölk, utbreak, pneumonia, antibodies, bulktankmilk, Swedish, prevalence
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4286
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4286
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2015 12:01
Metadata Last Modified:22 Apr 2015 12:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics