Home About Browse Search
Svenska


Wännman Kvantenå, Frida, 2014. Biogasmajs på 50 eller 75 cm radavstånd - hur påverkas skörden?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
777kB

Abstract

Vid Jordberga i Trelleborgs kommun i Skåne har SBI Jordberga Biogasanläggning startats under 2014. Skånska Biobränslebolaget (SB3) har tillsammans med bönder i området tagit på sig att odla substrat till denna anläggning, ca 100 000 ton per år. Sedan lång tid har lantbrukarna i området erfarenhet av sockerbetsodling, en gröda som odlas med 50 cm radavstånd. Traditionellt har majs odlats med ett radavstånd på 75 cm i Sverige. Majsodlingen på Söderslätt har varit mycket liten och därför uppstod frågan om biogasmajs kan odlas på 50 cm radavstånd istället för 75 cm.
Detta arbete undersöker hur biomassaskörden påverkas av ett minskat radavstånd i biogasmajs. I litteraturstudien har framför allt forskningsrapporter och artiklar i vetenskapliga publikationer använts, men även en del böcker. Ett odlingsförsök med biogasmajs har genomförts och analyserats med hjälp av personal på St. Markie gård, SB3 och SLU, vilket har finansierats av Partnerskap Alnarp, SB3 och Väderstad via PA-projekt 719.
Litteraturstudien visar att det används många olika radavstånd vid majsodling i olika delar av världen. Radavståndet kan till viss del påverka skörden, men att många andra faktorer också spelar in. Odlingsförsöket har varit förlagt på St. Markie gård i närheten av biogasanläggningen. Försöket genomfördes på en lättlera, vilket är en vanlig jordtyp i området.
I försöket visas att 50 cm radavstånd är lika bra som 75 cm, men ingen signifikant skillnad i biomassaskörd kan ses. Däremot ses en signifikant skillnad i biomassaskörd mellan de lägre och högre utsädesmängderna, som varierades från 50 000 till 140 000 frön per ha i försöket.
Baserat på litteraturstudien och det odlingsförsök som genomförts anser jag att det kan vara fördelaktigt att odla biogasmajs på 50 cm radavstånd, för den lantbrukare som redan har en maskinpark anpassad för det radavståndet.

,

During 2014 a new facility was started in the south of Sweden, SBI Jordberga Biogas, which is located in Trelleborg municipality. About 100.000 tons of substrate will be needed per year and this will be supplied by Skånska Biobränslebolaget through local farmers. One of the substrates will be maize which, in Sweden, is traditionally grown at a row distance of 75 cm. The area around the biogas facility is not a maize area. The farmers have great experience of growing sugar beets, which is grown at a row spacing of 50 cm. Therefore, all equipment in the area is for a row spacing of 50 cm. This raised the question about whether or not the maize could be grown at the row distance of 50 cm.
This essay will investigate how the biomass harvest is affected by the narrower row spacing. The literature study contains results from research rapports and articles in scientific journals. A field trial was conducted with the help of personnel from St. Markie farm, SB3 and SLU. It was funded by Partnerskap Alnarp, SB3 and Väderstad via project PA- 719.
The literature shows that many different row spacings are used in different parts of the world. The row distance can, to some level, affect the harvest but a lot of other things influence this as well. The field trial was carried out at St. Markie farm near the biogas facility on a clay loam, a soil type very common in the area.
The field trail shows that row spacing 50 cm and 75 cm is equal, there is no significant difference in biomass harvest. But it also shows a significant difference between seed rates used in the growing trial which varied from 50.000 to 140.000 seeds per ha.
Based on the literature and the field trial, I believe it can be beneficial to grow maize for biogas at a row spacing of 50 cm when the farmer grows other crops at this row distance, because he already has machinery adapted to it.

Main title:Biogasmajs på 50 eller 75 cm radavstånd - hur påverkas skörden?
Authors:Wännman Kvantenå, Frida
Supervisor:Svensson, Sven-Erik and Olanders, Jeppa
Examiner:Carlsson, Georg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:biogas, majs, avkastning, biomassaskörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4269
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4269
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2015 09:12
Metadata Last Modified:20 Apr 2015 09:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics