Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Charlotte and Lidebjer, Louise, 2015. Medlemmarnas incitament till handel och investeringar i kooperativa föreningar : en jämförelse mellan Lantmännen och Södra Skogsägarna. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En kooperativ förening innebär att medlemmarna handlar med, äger och styr föreningen. Ägandet består i huvudsak av att medlemmarna har grundinsatser, men de kan också investera och handla med frivilliga insatser. Det finns olika möjligheter till frivilliga insatser, framförallt emissionsinsatser och förlagsinsatser. Via emissionsinsatser förs kapital över från föreningens balanserade vinstmedel till medlemmens individuella konto. Detta kapital blir grund för kommande års avkastning. Förlagsinsatser är ett slags värdepapper eller aktie som genererar utdelning till medlemmarna på årsbasis.
Problem uppstår när fördelningen mellan handel och investeringar bland medlemmarna blir ojämn samt när föreningen inte har kunskap om vilka incitament som påverkar medlemmarna att handla med och investera i föreningen. Sociopsykologiska begrepp som engagemang, förtroende, lojalitet, kunskap och motivation kan påverka medlemmarnas incitament.
Studiens syfte är att förklara de skillnader som kan förekomma vad gäller de incitament, som medlemmar i föreningar inom olika branscher har för att investera individuellt kapital i sina föreningar samt att bedriva handel med föreningarna.
Studien inkluderar Lantmännen och Södra Skogsägarna eftersom de har likheter gällande stora medlemskårer och omfattande vertikal integration, samtidigt som de är verksamma i olika branscher, spannmål och lantbruksförnödenheter respektive skog.
Studien har genomförts med hjälp av en webb-baserad enkät. Ett frågeformulär skickades via e-post ut till 2000 Lantmännenmedlemmar och 2000 Södramedlemmar. Svarsfrekvensen för de båda föreningarna var 35 procent i Södra Skogsägarna respektive 26 procent i Lantmännen.
Resultatet av studien visar att vissa incitament till handel med och investering i föreningarna överensstämmer hos medlemmarna i de båda föreningarna medan vissa incitament skiljer sig åt.
Förtroende för styrelsen spelar en stor roll vad gäller medlemmens vilja att handla med föreningen. Även lojalitet och engagemang påverkar. Medlemmarnas erfarenheter från handel med föreningen visade sig också spela in vid val av handelspartner.
Kunskap om emissionsinsatser och förlagsinsatser är viktig vad gäller viljan att investera frivilligt kapital i föreningarna. Avkastning på det insatta kapitalet och lojaliteten mot föreningen är incitament för medlemmarna i Södra Skogsägarna, men inte för medlemmarna i Lantmännen, att investera frivilligt kapital i föreningen. Mängden frivilligt kapital i föreningen har samband med medlemmarnas engagemang i föreningarna.

,

A cooperative is a corporate structure to provide benefits and advantages to its members. The member trades with the cooperative, owns it and controls it. The ownership comprises mainly of members having shares but they can also invest and trade with optional shares. In Sweden there are various possibilities for optional shares, especially bonus shares and B-shares. Through the issued bonus shares, capital is transferred from the cooperative retained earnings to the member's individual account. This capital will be the basis for following year's dividends. B-shares are a form of securitiy or shares that generate dividends to members on an annual basis.
Problems arise when the balance between members’ trade and members’ investment becomes skewed and when the cooperative does not have knowledge of the incentives that influence members to trade and invest. Socio-psychological factors such as commitment, trust, loyalty, knowledge and motivation affect the members’ incentives.
This study aims to explain the differences that may exist in terms of the incentives, as members of cooperatives in different industries invest individually in equity of their cooperation and trade with it.
Two cooperatives, Lantmännen and Södra Skogsägarna were chosen because they have some similarities. They have large memberships and have extensive vertical integration whilst they are different as they operate different industries, namely grain and agricultural supplies and forestry respectively.
The data was collected using a web-based questionnaire. The questionnaire was sent by e-mail to 2000 Lantmännen members and 2000 Södra Skogsägarna members. The response rate was 35 percent in Södra Skogsägarna and 26 percent in Lantmännen.
The results show that certain incentives to trade with and invest in the cooperatives are similar among members in the two cooperatives while some incentives differ.
The member’s trust in its board plays a major role in the member's willingness to trade with the cooperative, but also loyalty and commitment affect the willingness of members to trade with the cooperative. Members' experience of trading with the cooperative seem to play a role in the choice of trade partners.
Knowledge of bonus shares and B-shares is important for the willingness to invest capital into the cooperative. Return on invested capital and loyalty to the cooperative are incentives for the Södra Skogsägarna members to voluntarily invest capital in the cooperative. This seems to be less important for members of Lantmännen. The amount of voluntary capital in the cooperative is related to members' cooperatives involvement.

Main title:Medlemmarnas incitament till handel och investeringar i kooperativa föreningar
Subtitle:en jämförelse mellan Lantmännen och Södra Skogsägarna
Authors:Larsson, Charlotte and Lidebjer, Louise
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:913
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lantmännen, Södra Skogsägarna, kooperativa föreningar, emissionsinsatser, insatsemission, förlagsinsatser, socialt kapital, handel och investeringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4200
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4200
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:24 Mar 2015 13:46
Metadata Last Modified:24 Mar 2015 13:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics