Home About Browse Search
Svenska


Almqvist, Viktor, 2015. Utvärdering av Heatime® i svenska mjölkkobesättningar : en före- och efterstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Fertiliteten hos högavkastande mjölkkor i världen har en negativ trend. Eftersom brunststyrkan avtagit i takt med att mjölkproduktionen ökat, och lantbrukarna har allt mindre tid avsatt för observation av sina djur, finns en växande marknad för automatiska brunstpassningssystem. I denna studie utvärderas ett sådant system; Heatime®.
Arbetet är tvådelat, och består av en retrospektiv studie av den eventuella förändring i besättningarnas fertilitetsresultat som uppkommit efter installation av systemet och en enkätstudie som utvärderade hur nöjda 65 lantbrukare var efter inköp.
Efter att ha granskat och jämfört fertilitetsdata (antal kor, inkalvningsålder, kalvningsintervall (KI), kalvning till första insemination (KFI), kalvning till sista insemination (KSI), antal inseminationer/serie, 56 dagar non-return, andel dräktiga av nypåbörjade och dräktighetsprocent per insemination) från de databaser som finns i Sverige (kokontroll och seminrapportering) från två år före installation med två år efter konstaterades att dessa värden inte skiljde sig signifikant åt. Detta beror antagligen på att fertiliteten hos mjölkkor är så pass multifaktoriell att det finns fler faktorer än bara brunstpassning som påverkar resultaten.
Resultaten av enkätundersökningen visade att majoriteten (94 %) av de som köpt systemet var så pass nöjda att de skulle köpa det igen, och 96 % av dem tyckte sig se en förbättring av fertilitetsresultaten efter installation. Vidare uppgav 76 % att de ansåg sig spara väsentligt med tid varje vecka efter installation av Heatime®.
Om tid sparas varje arbetsdag utan negativ påverkan på fruktsamheten får detta ses som en vinst och skulle kunna motivera en installation av systemet. Den verkliga tidsbesparingen måste dock undersökas och fastställas i ett nytt försök med objektiva metoder.

,

Fertility in high yielding dairy cows across the world is in gradual decline. Because the strength of estrus signs has decreased as milk yields increase, and farmers have less time in their schedules for observing their animals, there is a growing market for automated estrus detection aids. In this study, one such system is evaluated; Heatime®.
The study consists of two parts: a retrospective study of the potential improvement in herds’ fertility results after an installation of the system and a questionnaire that evaluated how satisfied 65 farmers were with their purchase.
Fertility data (number of cows, age at first calving, calving interval, interval from calving to first and last artificial insemination (AI), number of AIs per animal submitted for AI, 56 days non-return rate, proportion pregnant animals submitted for AI, and conception rate per AI) from the Swedish official milk and health recording scheme two years prior to installation and two years post-installation, did not differ significantly. This is likely due to the fertility in dairy cattle being multi-factorial and more than just estrus detection affects the results.
The results of the questionnaire showed that a majority (94 %) of buyers were satisfied enough to want to buy the system again, and 96 % believed themselves to see an improvement in fertility results after installation. In addition, 76 % stated substantial time savings each week as a result of installing Heatime®.
However the system is not without merits. If time is saved on a daily basis without negative impact on fertility results that should be regarded as a positive thing, and might justify installing the system. The actual time savings must, however, still be evaluated in a new study in an objective way.

Main title:Utvärdering av Heatime® i svenska mjölkkobesättningar
Subtitle:en före- och efterstudie
Authors:Almqvist, Viktor
Supervisor:Båge, Renée
Examiner:Söderquist, Lennart
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:57
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:aktivitetsmätare, Heatime®, fruktsamhet, mjölkko, activity monitor, fertility, dairy cow
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4203
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4203
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Technology
Language:Swedish
Deposited On:25 Mar 2015 11:20
Metadata Last Modified:25 Mar 2015 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics