Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Matilda, 2015. Konsumenters attityder kring livsmedel och livsmedelssäkerhet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Konsumenters attityder till livsmedel och olika aspekter av livsmedelssäkerhet undersöktes i en intervjustudie i Upplands län, i vilken olika frågor kring attityder till livsmedel med fokus på livsmedelssäkerhet ingick.
Resultatet visade att det absolut viktigaste för konsumenter när de väljer varor är att livsmedlet smakar gott, då samtliga respondenter uppgav att detta var viktigt. Att konsumenter oroar sig mer för toxiska restsubstanser såsom läkemedelsrester och bekämpningsmedelsrester än för livsmedelsburen smitta framkom, liksom att få uppfattar sitt eget hem som en plats där man kan bli matförgiftad, trots att tidigare studier visat att en stor andel av matförgiftningsfall smittas i sitt hem. Oroande stora andelar av konsumenterna kunde tänka sig att äta olika livsmedel med förhöjd risk att drabbas av matförgiftning såsom otillräckligt upphettad kyckling, och ett flertal enkla men viktiga hygienåtgärder för att undvika korskontaminering uppfattas inte av konsumenterna som viktiga att utföra, vilket kan leda till onödigt många matförgiftningsfall. Djurvälfärd och livsmedelssäkerhet är beroende av varandra och aktuellt arbete visar att svenska konsumenter anser att djurvälfärd är viktigt.

,

An interview study including questions about attitudes to food and particularly to food safety was conducted among consumers in the county of Uppland, Sweden.
All respondents in the study mentioned that good taste was important when choosing which food items to buy, making it the most important food safety aspect. The consumers included in the study were more concerned about toxic residuals than the risk of food-borne disease, and few consumers perceived their own home as a place where food-poisoning can occur. Worryingly, large parts of the participants reported that they would not mind eating different types of food with increased food safety risks, such as undercooked chicken meat, and a set of simple, yet effective procedures to avoid cross contamination was not perceived as important to carry out. This could lead to unnecessary cases of food poisoning. Animal welfare and food safety are partly dependent, and the study showed that the participants perceived the welfare of food producing animals as important.

Main title:Konsumenters attityder kring livsmedel och livsmedelssäkerhet
Authors:Nordin, Matilda
Supervisor:Boqvist, Sofia
Examiner:Babol, Jakub
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:33
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:livsmedelssäkerhet, konsument, attityder, food safety, consumer, attitudes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4194
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4194
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Animal diseases
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:24 Mar 2015 11:21
Metadata Last Modified:24 Mar 2015 11:21

Repository Staff Only: item control page