Home About Browse Search
Svenska


Hollertz, Edvard and Winberg, Irma, 2015. Tillväxthinder med vildsvinskött för vilthanteringsföretagare : en fallstudie i Södermanlands län. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
837kB

Abstract

Det finns god tillgång på vildsvin i Södermanland, trots det når endast en liten del av vildsvinsköttet konsumenterna. Jägare skjuter av vildsvin, vilthanteringsföretag tar hand om köttet och återförsäljare saluför vildsvinskött till konsumenter. Dock uppskattas det att endast 15 % av det tillgängliga vildsvinsköttet säljs till konsumenter. Denna studie har genomfört en kvalitativ fallstudie för att identifiera de tillväxthinder som vilthanteringsföretagare upplever hindrar dem från att utveckla vildsvinsköttsföretagandet.
Den teoretiska grund studien baseras på utgörs av entreprenörskapslitteratur med tyngdpunkt på tillväxthinder. Studien tar en ansats i förädlingskedjan och utgår från att tillväxthinder i småskaliga företag kan beror på interaktionen med andra aktörer. Den i studien undersökta förädlingskedjan är begränsad till tre företagare; en jägare, en företagare med vilthanteringsanläggning och en restaurangföretagare. Aktörerna samverkar i processen att förse konsumenter med vildsvinskött. Fallstudien är baserad på intervjuer med de tre aktörerna.
Studiens resultat identifierar tre framträdande tillväxthinder som förhindrar tillväxt för företagare som hanterar vildsvinskött. Företagaren i försäljningsledet framhäver konsumenters fördomar och okunskap, vilthanteringsanläggningen framför kommunikationsproblem med myndigheter och såväl jägaren som vilthanteringsanläggningen upplever problem med den rådande lagstiftningen som reglerar hanteringen av vildsvinskött. Analysen placerar de identifierade tillväxthindren i en teoretisk modell, vilken ligger till grund för en diskussion rörande åtgärder som kan genomföras för att öka det kommersiella utnyttjandet av vildsvinskött.

,

Wild boars are abundant in province of Södermanland, Sweden, yet little wild boar meat is finding its way to consumers. Hunters are culling the boar population; there are meat processors who handle wild boar meat; and there are some retailers offering wild boar meat to consumers. It is estimated, however, that only 15 percent of the available wild boar meet is being sold to consumers. In this study, a qualitative case-study has been carried out to identify the growth barriers meat processor entrepreneurs experience that are inhibiting them from further developing their wild boar meat ventures.
The theoretical foundation of this study lies in the entrepreneurship literature focusing on growth barriers. The study takes a supply chain approach, recognizing that growth barriers in a small-scale business can depend on the actions and interactions with other actors. The studied supply chain is limited to three entrepreneurs – a hunter, a meat processor, and a restaurant – that interact in providing wild boar meat to consumers. The case study is based on interviews with each of the three actors.
Results of the study identify three main growth barriers inhibiting the further development of wild boar meat processing ventures: The retailer reports consumer prejudice and misconception slowing consumer demand; the meat processor described communication problems with authorities; and both the hunter and the meat processor raise difficulties in the present rules and legislation regulating the handling of wild boar meat. The analysis places these identified barriers in a theoretical model, providing the grounds for a discussion of the actions that could lead to an increased commercial exploitation of wild boar meat.

Main title:Tillväxthinder med vildsvinskött för vilthanteringsföretagare
Subtitle:en fallstudie i Södermanlands län
Authors:Hollertz, Edvard and Winberg, Irma
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:908
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Tillväxthinder, tillväxt, vildsvinskött, vildsvin, förädlingskedja, vilthanteringsanläggning, livsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4174
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2015 11:26
Metadata Last Modified:09 Mar 2015 11:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics