Home About Browse Search
Svenska


Gyllenhammar, Anna, 2015. Evaluation of animal welfare education in primary schools in Lilongwe, Malawi. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
596kB

Abstract

Animal welfare issues are not considered as high priority in Malawi, a developing country in south east Africa, due to problems affecting the human population. In Lilongwe, the capital city, education programs are used to increase the awareness of animal welfare issues among primary school children.

A study was undertaken to evaluate the knowledge, attitude and practice of animal welfare in primary school children as well as two different teaching methods for animal welfare, namely humane lessons (HL) and Animal Kindness Clubs (AKC). The gender perspective, in terms of
differences in attitude towards and knowledge in animal welfare, was also evaluated as well as the link between domestic and animal violence. The study was performed in collaboration with Lilongwe Society for the Protection and Care of Animals (LSPCA). A questionnaire of multiple choice character was handed out to 249 children aged between 9 and 15 from six different schools. Three schools received HL and the other three had already active AKCs.

The children filled in the questionnaire, participated in the intervention (either three HLs or three AKCs), and filled in the questionnaire again. In total, 146 children filled in both the preand post-intervention questionnaire, 11 children only filled in the pre-intervention
questionnaire and another 92 children filled in the post-intervention questionnaire.

All children, regardless of the gender, learned a little about animal welfare, but they seem to learn more from the HLs than from the AKCs. Many children seemed to have a good
knowledge base in some animal welfare areas before the intervention took place. A high proportion (93 %) of both boys and girls had experienced violence against animals and about half of them had experienced domestic violence or both domestic violence and violence against animals. The conclusion was that the base level of animal welfare knowledge is good regardless of gender in both HL and AKC group, but the education programs, HL more than AKC, only improve the knowledge to some extent. There seem to be a link between domestic and animal violence but further studies are recommended to penetrate the subject.

,

I Malawi, som är ett utvecklingsland i sydöstra Afrika, är inte djurens välfärd högt prioriterad eftersom befolkningen lider av många olika problem och svårigheter. I huvudstaden Lilongwe användes utbildningsprogram riktade till skolbarn i grundskolan för att öka medvetenheten och för att förbättra djurvälfärden.

Studiens syfte var att undersöka kunskapen om och attityden till djurvälfärd hos skolbarn i Lilongwe. Två olika utbildningsprogram inriktade på djurvälfärd, Humane lessons (HL) och Animal Kindness Clubs (AKC), utvärderades. Eventuella könsskillnader i kunskapen om och attityd till djurvälfärd samt kopplingen mellan våld i hemmet och våld mot djur undersöktes. Studien utfördes i samarbete med Lilongwe Society for the Protection and Care of Animals
(LSPCA), en veterinärklinik som gav lektioner i djurvälfärd (HL) samt introducerade djurvälfärdsklubbar (AKC) i grundskolor i Lilongwe. En enkät med multipla svarsalternativ där kunskap, attityd och praktiskt handlande utvärderades, delades ut till 249 barn som var
mellan nio och femton år i sex olika skolor. Tre skolor fick HL och tre hade redan aktiva AKCs. Barnen fyllde i enkäten, sedan gavs tre HLs eller hölls tre AKCs och därefter fick samma barn fylla i enkäten igen. Totalt erhölls både före- och efterenkäter från 146 barn, 11
barn fyllde enbart i föreenkäten och ytterligare 92 barn fyllde endast i efterenkäten. Resultatet visade att barnen oavsett kön lärde sig något om djurvälfärd från båda
utbildningsprogrammen, men de verkade ha lärt sig mer från lektionerna än från klubbarna.

Många barn, oavsett kön, hade redan innan interventionen en bra baskunskap om djurvälfärd. En hög andel (93%) av både flickor och pojkar hade upplevt våld mot djur och ungefär hälften av dem hade upplevt våld i hemmet eller både våld i hemmet och våld mot djur. Slutsatsen var att barnens baskunskap i djurvälfärd är god oavsett kön i både HL och AKC gruppen, och utbildningsprogrammen, HL mer än AKC, förbättrar bara kunskapen till viss del. Det verkar finnas en länk mellan våld i hemmet och mot djur men vidare studier är rekommenderade för att belysa ämnet vidare.

Main title:Evaluation of animal welfare education in primary schools in Lilongwe, Malawi
Authors:Gyllenhammar, Anna
Supervisor:Alvåsen, Karin
Examiner:Fall, Nils
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:40
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:animal welfare education, humane, education, humane lessons, animal kindness clubs, djurvälfärdsundervisning, humane education, animal kindness clubs, våld i hemmet, djurplågeri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4109
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4109
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:16 Feb 2015 10:56
Metadata Last Modified:16 Feb 2015 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics