Home About Browse Search
Svenska


Schönning, Erik, 2012. Nästa generation skogsägares behov av tjänster och rådgivning : en undersökning bland vuxna barn till dagens medlemmar i Mellanskog. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
483kB

Abstract

Inom kort kommer mycket stora arealer skogsmark att byta ägare. En äldre generation kommer lämna över till en yngre som i högre utsträckning har jobb utanför skogssektorn och som bor längre ifrån fastigheten. För att Mellanskog ska vara en attraktiv skoglig partner även för den nya generationen och erbjuda vad de behöver är det viktigt att veta vilka förväntningar och krav de har på skogen och skogsägarföreningen. Denna undersökning vände sig till dagens äldre medlemmar (> 70 år) i Mellanskog men framförallt till deras barn.

Målet var att besvara följande frågeställningar:
• Finns det skillnader i föräldrarnas respektive barnens avsikter att behålla skogen inom familjen?
• Vilka eventuella problem ser barnen med skogsägande och vilka hinder ligger i vägen för att de ska ta över skogen?
• Vilka produkter och/eller tjänster kommer bli viktigast för framtidens skogsägare?

Drygt 700 medlemmar kontaktades och 262 lämnade ut sina barns fullständiga kontaktuppgifter. Endast 43 % av de 262 föräldrarna uppgav att ett barn sannolikt skulle ta över, 5 % trodde inte att något barn skulle ta över, övriga visste inte hur det skulle bli. Maximalt ett barn per familj kontaktades och 200 genomförde intervjun.
Även om både föräldrarna och barnen sätter ett stort värde på att behålla skogen i familjen så verkar det vara viktigare för den äldre generationen. Det som av barnen främst upplevs stå i vägen för ett övertagande är brist på tid. De tjänster som erbjuds idag förefaller vara tillräckliga även i framtiden. De tjänster som värderas högst är årlig inspektion av skogen och hjälp med generationsskiftet.

,

Within a rather short period of time, huge areas of private owned forest land will change owners in Sweden. The most common practice is that children, either one single child or several together, of the current owner take the forest estate in possession. The (grown-up) children of today’s forest owners are typically living farther away from the estate and are working in the forest sector to a lesser extent than their parents. In order to make an forest owners association, e.g. Mellanskog, an attractive and competitive partner also for the next generation of forest owners, these associations may have to adjust their offers of products and services.

This survey, which is targeting older (> 70 yrs) members of Mellanskog and their children, aims to answer the following questions:
• Are there differences between the parents’, respectively in the children’s ambition to keep the forest within the family?
• What problems do the children associate with forest ownership and what is standing in the way for them to take over the estate?
• What products and/or services will be most important to the forest owner of the future?

Just over 700 members were contacted and 262 gave out satisfactory contact information to their children. Only 43 % of the 262 parents stated that one or more of their children are likely to take over the estate. 5 % didn’t think that any of their children will take over the estate and the remaining 52 % didn’t know what will happen to their estate. A maximum of one child per family and 200 of the children answered the survey. Out of these, 156 (78 %) where interested in taking over. Even though the parents as well as their children value keeping the forest within the family, it seems to be more important to the older generation. Time seems to be the limiting factor and the children’s greatest concern about taking over the forest estate. The products and services provided by Mellanskog today seem to meet the requirements of the future. The highest rated services are assistance during the actual transaction of the estate to the younger generation and an annual inspection of the forests.

Main title:Nästa generation skogsägares behov av tjänster och rådgivning
Subtitle:en undersökning bland vuxna barn till dagens medlemmar i Mellanskog
Authors:Schönning, Erik
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Lidestav, Gun
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:380
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:generationsskifte, skogsägarförening, skogsägande, värderingar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4021
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4021
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Dec 2014 11:08
Metadata Last Modified:11 Dec 2014 11:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics