Home About Browse Search
Svenska


Eke Göransson, Catharina and Lidebjer, Louise, 2014. Solcellsenergi på lantbruk : drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
951kB

Abstract

En investering i solcellsenergi påverkas av flera omvärldsfaktorer. Såväl rådande politik, ekonomisk tillväxt och framförallt investerarens egna avkastningskrav påverkar beslutet. Ekonomiska rådgivare i lantbruk tror på ett ökat intresse för solceller i framtiden men mycket beror på de nationella investeringsstöden och hur tekniken utvecklas. Förhoppningsvis kan en ökad kunskap om solenergi sätta fart på marknaden.
De miljömål som är uppsatta i Sverige gör att regeringen arbetar mot förnyelsebara energikällor. Miljömålen kommer att underlätta för småskalig elproduktion och därmed öka intresset för investering i solceller. Just nu diskuterar regeringen ett förslag om nettodebitering. Det innebär att energiproducenten kan kvitta den överskottsenergi som produceras på sommaren med den som köps in under vinterhalvåret. Samtidigt förespråkar flera elbolag och elproducenter de nya elnäten ”smarta elnät”. Med dessa blir nätanslutningen betydligt effektivare vilket underlättar för in- och utmatning av energi på elnätet. Ett ökat intresset för investering i solceller samtidigt som tekniken och nätanslutningen blir effektivare skapar ett alternativ för lantbruk att bli mer självförsörjande på energi.
I uppsatsen analyseras företagsekonomiska faktorers påverkan vid investering i en solcellsanläggning på lantbruk i Östergötland. Kostnaden för energi är ofta en stor post för lantbruksföretag. Möjligheten att bli självförsörjande på el är därför en av de starkaste drivkrafterna för att investera i solceller. Samtidigt blir företaget mindre påverkat av prisfluktuationer vilket kan skapa en stabilare ekonomisk situation. Företaget hamnar även i en starkare förhandlingsposition gentemot elleverantörerna. I uppsatsens studeras vilka möjligheter som finns för att driva en solcellsanläggning på lantbruk i Östergötland och vad det finns för problem med denna typ av investering. För att besvara uppsatsens syfte och forskningsfråga används PESTEL-modellen samt beslutsteori. Stor vikt kommer att läggs på intervjuer med lantbrukare, banker, leverantörer och myndigheter som har kunskap i ämnet. Uppsatsen visar att ekonomisk lönsamhet har en stor betydelse vid investeringen. Men det finns även andra faktorer, som viljan att vara självförsörjande på förnyelsebar energi och att skapa mervärde genom en grönare produktion som motiverar till solcellsenergi.

,

There are several external factors that influence the decision of an investment in solar energy. These include current politics, economic conditions and the investor's required rate of return on the investment. Banks foresee an increased interest in solar energy in the future, however much depends on investment subsidies and whether the technology gets less expensive. Today there is some uncertainty how to handle excess electricity. An increase of knowledge would stimulate the solar cells and energy market.
According to the environmental goals set in Sweden it becomes more important for the government to promote renewable energy sources. At the same time the government creates stronger incentives and safeties for the individual small-scale electricity producer to invest in renewable energy sources, for example solar cells. Political decisions will play a major role for the future development of the use of solar cells. At the moment the government has put forward the proposal for net metering, while suppliers and manufacturers advocate the new electric mains system called “smart grids”. These manage the power supply for higher efficiency by controlling the input and output of energy on the grid. Smart grids will make it easier for small scale electricity producers to sell energy at the conventional mains. This will contribute to an increased share of renewable energy.
An examination has been conducted on agriculture in Östergötland to understand the macroeconomic factors related to an investment of solar system. For farms the main purpose is to be able to produce their own electricity for operation and production. The farms are very energy intensive and electricity is a major expense for these companies. Therefore, the ability to produce own electricity for operations and production becomes a great advantage. For example the self-sufficiency will put the company in a more stable financial situation being less affected by the price-fluctuations on the open energy market. At the same time the company will put itself in a stronger bargaining position towards the major electricity suppliers. The essay will identify the options available to operate a solar cell installation on a farm in Östergötland and what are the challenges are with this type of investment. To answer the purpose of the essay and the research question, the PESTEL model and decision theory is being used. A strong emphasis has been put on interviews with farmers, banks, suppliers and agencies. The essay reveals that the economic benefits are very important drivers for the investment. Also factors to generate their own electricity and create value through a more sustainable production motivate for an investment in solar energy.

Main title:Solcellsenergi på lantbruk
Subtitle:drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk
Authors:Eke Göransson, Catharina and Lidebjer, Louise
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:886
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Solceller, lantbruk, omvärldsfaktorer, drivkrafter, hinder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3912
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3912
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2014 14:55
Metadata Last Modified:13 Oct 2014 14:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics