Home About Browse Search
Svenska


Thorning, Anna , 2014. Drivkrafter och barriärer för FSC-certifiering inom försörjningskedjan till miljöcertifierade byggnader. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Miljöcertifieringar av byggnader blir allt vanligare i Sverige. En av dessa är certifieringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) som administreras av Sweden Green Building Council. En certifiering av ett projekt genom LEED grundar sig i ett poängsystem där antal poäng avgör vilken nivå certifieringen kommer att ske efter. Användningen av minst 50 procent FSC-certifierade träprodukter ger poäng enligt LEED. Dock är tillgången på FSC-certifierade träprodukter begränsad vilket försvårar arbetet med LEED-certifierade projekt. Detta arbete strävar efter att förstå tillverkande företags förutsättningar för att arbeta med spårbarhetscertifieringar. Deras inställning och attityder till en spårbarhetscertifiering samt hur de upplever att certifieringsarbete fungerar. Detta för att identifiera möjligheter att öka andelen certifierade träprodukter på marknaden.

Det teoretiska ramverket utgår ifrån att implementerandet av en certifiering är en del av företags arbete med Corporate Social Responsibility (CSR) och användningen ökar bland företag på grund av företagens förväntningar på konkurrensfördelar. Datainsamlingen har skett genom flermetodsforskning, där en kvantitativ enkätstudie riktat till certifierade och icke-certifierade företag samt kvalitativa telefonintervjuer med certifierade företag genomförts.

Resultatet indikerar att endast en liten andel av de undersökta företagen innehar ett FSC-spårbarhetscertifikat och att kännedomen om spårbarhetscertifiering av träprodukter och miljöcertifiering av byggnader är i allmänhet låg. Skillnader i attityden till certifiering finns mellan företag i olika storlekskategorier. Studien tyder på att det finns flera fördelar med en spårbarhetscertifiering där tillgång till vissa marknader, riskhantering och förbättrat anseende är några. Nackdelar med en spårbarhetscertifiering är framförallt det administrativa arbetet som krävs. Ett företag måste därför ha vissa förväntningar om konkurrensfördelar för att implementera en spårbarhetscertifiering.

,

Certifications for green buildings are becoming more and more common in Sweden. One of the used certification schemes is the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification system, which is administered by Sweden Green Building Council. A certification through LEED is based on a score system where the number of points determines the level of certification. The use of at least 50 percent FSC-certified wood products achieve points in LEED. But the availability of FSC-certified wood products is limited and obstructs the work of LEED-certified projects. This study seeks to understand the company's ability to implement a Chain of Custody certification. But also their approach and attitude to a Chain-of-Custody certification and how they perceive that a certification function in the manufacturing process. The aim is to identify opportunities to increase the proportion of certified wood products on the market.

The theoretical framework assumes that implementation of a certification is a form of Corporate Social Responsibility (CSR) where the use is increasing among companies due to corporate expectations on competitive advantage. Data has been collected through a mixed method study, first with help of a quantitative questionnaire survey that aimed to understand certified and uncertified companies attitude and late qualitative telephone interviews with certified companies for their experience with certification.

The results indicate that only a small percentage of the surveyed companies are holding an FSC Chain-of-Custody certificate and that awareness of certification for wood products and environmental certification of buildings is generally low. Differences in attitudes to certification exist between firms in different size categories. The study suggests that there are several benefits with a Chain-of-Custody certification where access to certain markets, risk management and improved reputation are some. Disadvantages of a Chain-of-Custody certification are primarily the amount of administrative work that is required. A company must therefore have certain expectations about competitive advantages before implementing a Chain-of-Custody certification.

Main title:Drivkrafter och barriärer för FSC-certifiering inom försörjningskedjan till miljöcertifierade byggnader
Authors:Thorning, Anna
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:McCluskey, Denise
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:149
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:spårbarhetscertifiering, konkurrensfördelar, försörjningskedjan, innovationsspridning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3816
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3816
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2014 14:27
Metadata Last Modified:25 Sep 2014 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics