Home About Browse Search
Svenska


Anderzén, Erik , 2014. Svenska modebranschens efterfrågan av en svensktillverkad cellulosabaserad textil. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Textil- och klädindustrin bygger tillsammans upp en komplex försörjningskedja med många olika aktörer, från råvara till färdig produkt. Tidigare forskning visar på att det under de senaste decennierna skett en tydlig förflyttning av modeindustrins produktionsenheter, till utvecklingsländer med låga lönevillkor. Sveriges förhållandevis höga löne- och energikostnader, tillsammans med en strikt miljöpolitisk agenda, har resulterat i att svensk textil- och klädindustri kontinuerligt reducerats sedan 1960-talet. Trots den industriella nedrustningen, köper svenska konsumenter idag 15 kilo textil per capita, vilket är mer än någonsin.

Bomull är en mycket viktig fiber för den globala modeindustrin och anses idag vara en basfiber. Om prognoserna över den globala textila produktionen och konsumtionen slår in kommer det att uppstå brist på bomullsråvara och alternativa material kommer därmed behöva ta marknadsandelar för att täcka det ökade globala textila behovet. Viskos, lyocell och modal är de vanligaste cellulosabaserade regenatfibrerna på marknaden och materialen kan komma att få allt större betydelse för den globala textilmarknaden.

Denna studie syftar till att undersöka om det finns en efterfrågan på svensktillverkad cellulosabaserade textil hos den svenska modebranschen samt att utreda vilka faktorer och egenskaper som krävs för att skapa, en för svenska modebransch, attraktiv textil.

Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats där resultatkapitlet baseras på intervjuer med svenska modeföretag. Intervjuer har utförts med tre företagskategorier; stora globala modeföretag, mindre/mellanstora modeföretag och företag verksamma inom friluftsklädesbranschen. De intervjuade företagen valdes ut genom ett strategiskt och informationsbaserat urval i syfte att få en bred variation av företag. Intervjurespondenterna var verksamma inom företagens hållbarhets- eller produktionsorganisationer.

I en kontext där modeindustrins produktionsenheter förflyttas till låglöneländer, finns inom branschen en oro över en minskad etisk och miljömässig kontroll. Slutsatserna från denna studie visar på att en svensktillverkad cellulosabaserad textil skulle kunna vara en tillgång för den svenska modebranschen. De främsta fördelarna ses inom marknadsföring, spårbarhet, kontroll över arbetsförhållanden, närhet till produktion samt inom företagens varumärkesbyggnad. Studiens resultat visar vidare att en hög standard gällande kvalitet, funktionalitet och miljö är elementärt för att textilen ska bli framgångsrik.

,

The fashion industry is complex, comprising many diverse actors from raw material suppliers to textile producers to fashion retailers. Previous research has shown the distinctive relocation of the fashion industry’s production units to low cost countries. Therefore, Swedish textile production declined from the 1960s. However, Swedish consumers annually buy 15kg of textiles per capita, which is an all time high.

Textiles are predominantly produced using cotton as the raw material. However, forecasts for global textile production and consumption predict a future shortage of cotton fiber. Accordingly, alternative textile materials will need to gain market share in order to meet an increase in global textile demand. Viscose, lyocell and modal are the most common cellulosic man-made fibres on the market today and these materials may become increasingly important for the global textile market.

This study therefore aims at investigating whether the Swedish fashion industry foresee a demand for a Swedish cellulose based textile – and, to investigate the factors and characteristics that are required to create an attractive textile for the Swedish fashion firms.

The study is based on a qualitative research method, which categorised fashion retailers with Swedish headquarters into three business categories: large global fashion companies, small / mid-sized fashion companies and outdoor clothing companies. Retailing firms were strategically selected in the anticipation of obtaining information rich cases. Actors with an insight into environmental and ethical production concerns were then interviewed. The interview material was then assessed, using environmental strategy and green marketing concepts

The study takes place in a context where particular concerns about the ethical and environmental impact of clothing production in low cost countries. The main conclusion is that that a Swedish cellulose-based textile could be an asset for the Swedish fashion industry. The main advantages Swedish fashion retailers anticipate are in marketing, traceability, control over working conditions, proximity to production as well as branding. The study shows that a high standard of quality, functionality and a low environment impact are essential for a Swedish textile to be successful in growing market share.

Main title:Svenska modebranschens efterfrågan av en svensktillverkad cellulosabaserad textil
Authors:Anderzén, Erik
Supervisor:Woxblom, Lotta
Examiner:McCluskey, Denise
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:147
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:textilfiber, dissolvingmassa, viskos, lyocell, modal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3807
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3807
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Technology
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2014 07:15
Metadata Last Modified:25 Sep 2014 07:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics