Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Mats and Stenvall, Kristofer, 2014. Samband mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital : en effektivitetsstudie på svenska mjölkföretag mellan åren 2009 – 2011 . Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
644kB

Abstract

Syftet med den föreliggande studien är att med hjälp av jordbruksekonomiska undersökningen mellan 2009 – 2011 analysera hur teknisk effektivitet påverkar räntabilitet på eget kapital i svenska mjölkföretag. Mjölkföretagen i Sverige visade under 2011 sämre resultat, vilket förklaras främst av lägre avräkningspris på mjölk. Efter 2006 har avräkningspriset på mjölk fluktuerat kraftigt i Sverige. Avsalu priset på spannmål har efter 2007 fluktuerat kraftigt, vilket kan förklara ett högre pris på foder. Mellan 1990 och 2012 minskade antalet mjölkföretag i Sverige med 81 procent och under samma period ökade den genomsnittsliga besättningsstorleken från 22 mjölkkor till 70 mjölkkor. En slutsats är att mjölkföretagen blir färre men har större mjölkbesättningar.
Det finns olika metoder för att analysera hur framgångsrikt ett företag är. En metod är att utföra en benchmarkstudie, där till exempel mjölk per ko jämförs. Olika finansiella nyckeltal kan analyseras och jämföras inom branschen. Två metoder för att estimera ett företags förmåga att omvandla input till output är produktivitet och effektivitet. Produktivitet är relativt enkelt att beräkna när en output är producerad med en input, ett enkelt ofullständigt produktionsmått är till exempel output per hektar. Teknisk effektvitet tar hänsyn till företagets alla input och output. Teknisk effektivitet kan anta ett värde mellan noll och ett, där de fullt tekniskt effektiva företagen antar värdet ett.
I Sverige är studier på teknisk effektivitet få till antal. Den senaste studien på teknisk effektivitet i svenska mjölkföretag utfördes av Hansson et al (2010), data till studien är från jordbruksekonomiska undersökningen och är mellan åren 1998 – 2002. Det verkar således inte finnas några studier på teknisk effektivitet som är utförd med data från jordbruksekonomiska undersökningen efter 2002. Den föreliggande studien utförs med data från jordbruksekonomiska undersökningen mellan åren 2009 – 2011. I jordbruksekonomiska undersökningen från 2013 är det senast representerade året 2011.
Studier som undersöker vilka ekonomiska faktorer som påverkar teknisk effektivitet verkar vara få till antalet. Ekonomiska faktorer som påverkar teknisk effektivitet har tidigare varit en del av en större studie. Det innebär att det kan vara intressant att undersöka hur teknisk effektivitet påverkar räntabilitet på eget kapital i svenska mjölkföretag mellan åren 2009 – 2011.
För att beräkna teknisk effektivitet och undersöka om det påverkar räntabilitet på eget kapital används en tvåstegsmetod. För att beräkna teknisk effektivitet används metoden Data Envelopment Analysis (DEA), som är steg ett. Steg två är att utföra en regressionsanalys mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital. Resultaten tyder på att det finns ett svagt samband mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital i studien mellan åren 2009 – 2011.

,

The aim of this study is to investigate how technical efficiency influence return on equity in Swedish dairy farms. Swedish dairy farm have faced volatile milk and feed prices since 2007. During the last two decades Swedish dairy farms have decreased with 81 percent. During the same period the quantity of dairy cattle in dairy farms have increased from 22 cows to 70. Between 2009 and 2011 Swedish farmers increased their debt with 34 millions Swedish kronor. There are several ways to investigate dairy farms and how successful they are. It can be done in a benchmark study, with financial key ratios, productivity or technical efficiency. Some of these methods don’t account for the whole dairy farm; they only explain a part of the success.
Studies on technical efficiency in Swedish dairy farms with data from the Farm Economic Survey, conducted by Statistics Sweden are few. The latest study on technical efficiency in Swedish dairy farms is from 2010, with data collected between the years 1998 – 2002. Recent studies have investigated various management, farm and economic determinants to technical efficiency. Studies on economic determinants are few, they are usually a part of one bigger study.
The results of this study imply that technical efficiency in Swedish dairy farms between 2009 – 2011 is 0,784. Which means that Swedish dairy farms in average can lower their cost with 21,6 percent. The result of regression between technical efficiency and return on equity, indicate a weak relationship between them.

Main title:Samband mellan teknisk effektivitet och räntabilitet på eget kapital
Subtitle:en effektivitetsstudie på svenska mjölkföretag mellan åren 2009 – 2011
Authors:Jansson, Mats and Stenvall, Kristofer
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:893
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:teknisk effektivitet, räntabilitet på eget kapital, svenska mjölkföretag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3788
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3788
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2014 11:36
Metadata Last Modified:19 Sep 2014 11:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics