Home About Browse Search
Svenska


Hagström, Rickard, 2010. Öppna dagvattensystem : två fallstudier av skötsel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att man tar hand om vattnet på ett annat sätt än det konventionella. Detta på grund av olika anledningar så som: rening, fördröjning och mervärde. De konventionella systemen som leder dagvattnet direkt till reningsverk eller recipienter i ledningar är idag kraftigt överbelastade, därför måste man ibland om det är rätt förutsättningar hantera dagvattnet lokalt. Detta brukar samlas under begreppet LOD, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Inom begreppet finns en rad olika lösningar på hur man kan rena, fördröja och infiltrera dagvattnet.

I detta arbete ligger tyngdpunkten på öppna dagvattensystemen och vad det finns för skötselproblem kring dessa, arbetet tar upp vad som kan vara anledningen till att dessa skötselproblem uppstår.

Metoden har varit att titta på två olika system nämligen västra hamnens dagvattensystem i Malmö och det som finns i Mariastaden, Helsingborg. Vid de olika platserna har personer som arbetar med skötseln samt de som gör beställningarna för detta intervjuats. Studier har även gjort av ritningar och handlingar som beskriver dessa system.

För att bättre förstå och kunna sätta in det i ett större sammanhang har litteratur studerats. De delar som studerats är historiken kring hur hanteringen av dagvatten skett genom tiderna, för att få en överblick vad som redan testats och hur lärdom tagits av detta, så att man inte gör om samma misstag igen och att ta med sig det som varit bra. Studier har även gjorts i vattnets kretslopp för att förstå hur det fungerar och hur det kan påverkas av våra ingrepp som vi gör när vi bebygger naturen med städer. Andra saker som studerats i litteraturstudien är behovet av skötselplaner och kvalitetskontroller samt de olika delar som LOD består av.

Resultatet av arbetet är att skötselproblem skapas långt innan en anläggning är färdigbyggd. Redan på ritbordet och projekteringsmötena skulle den framtida skötseln kunna påverkas, detta genom att tänka i skötselbanor samt att ha personer med mycket erfarenhet av detta med i början av projektet.

En färdig skötselplan för området bör lämnas över till beställaren när anläggningen är klar. Det är också mycket viktigt att det görs upp innan man bygger vem/vilka som ska ha ansvaret för drift och skötsel, och de som får detta ansvar bör ha personal som är vana vid skötselfrågor.

Main title:Öppna dagvattensystem
Subtitle:två fallstudier av skötsel
Authors:Hagström, Rickard
Supervisor:Rolf, Kaj
Examiner:Persson, Jesper
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:öppna dagvattensystem, skötsel, LOD, Västra Hamnen, MariaStaden, dagvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-163
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Additional Information:Felaktig kurskod på sidan 2. Rätt kod är EX0359.
Deposited On:27 Jan 2010 07:02
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics