Home About Browse Search
Svenska


Ida, Kåmark and Jessica, Lundman and Sofia , Sandberg, 2014. Reaktivitets differens i Novel Object test hos hästar i olika inhysningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
452kB

Abstract

Hästen är ett stäppdjur som under en lång tid utvecklat sin flyktinstinkt samt specifika beteendemönster som spänd kroppshållning och fnysningar. Dessa beteendemönster visar sig vid rädsla och har som funktion att varna artfränder för möjlig fara. Utvecklingen av ovanstående beteenden har haft en stor betydelse för artens överlevnad. Att snabbt fly från saker som hastigt dyker upp i synfältet, är hästens främsta sätt att skydda sig mot fara.
Flyktinstinkten har haft så stor betydelse för hästens överlevnad att den inte går att träna bort. Hästens flyktinstinkt ligger ofta bakom flertalet av alla hästrelaterade olyckor som sker. En del av dessa olyckor är så pass allvarliga att involverade personer avlider.
Syftet med denna studie var att utreda om hästarnas reaktivitet skiljer sig beroende på typ av inhysningssystem.
Studiens frågeställningar var: Kan man påverka hästens reaktivitet genom ett aktivt val av inhysningssystem? Är det möjligt att med hjälp av ovanstående val minska hästarnas reaktivitet vid situationer som hästen upplever som skrämmande och där igenom även minska risken för uppkomsten av olyckor som sker på grund av hästens reaktivitet?

Studiens hypotes var att hästar som är uppstallade på box är mer reaktiva i ett Novel Object test jämfört med hästar som har aktiv grupphästhållning som inhysningssystem.
Till studien användes 28 stycken valacker som delades in i en kontrollgrupp och en försöksgrupp. Innan försök ett stod samtliga hästar uppstallade på box och hade fyra till åtta timmar hagvistelse per dygn. Samtliga hästar genomförde ett Novel Object test där förekommande beteenden samt puls registrerades fortlöpande, detta skedde både genom direktregistrering och genom analys av videofilmer. Efter första försöket introducerades försöksgruppen till aktiv grupphästhållning och efter två månader upprepades försöket.

Hästarnas beteenden och reaktivitet, oberoende på inhysningssystem, skiljde sig marginellt mellan försök ett och försök två. Kontrollgruppen tenderar till att röra sig mer i skritt än försöksgruppen och försöksgruppen har en generellt högre maxpuls än kontrollgruppen. Rörelsebeteendet ”trav/galopp” minskade för båda grupperna under andra testtillfället. Pulsvariablerna maxpuls, pulsstegring mellan vilo- och maxpuls samt medelpulsen för första minuten efter nedsläpp av stimuli minskade till andra testtillfället.

Utifrån resultatet togs slutsatsen att hästarnas beteenden samt reaktivitet inte skiljde sig beroende på vilket inhysningssystem de stod uppstallade i. Resultatet visar dock att det förekom en habitueringseffekt mellan försökstillfällena, då båda grupperna svarade med signifikant lägre pulsvariabler samt minskad rörelse under försök två. Studien visar att hästens reaktivitet inte påverkas genom att man gör ett aktivt val av inhysningssystem. Resultatet förkastar även hypotesen ”Hästar som är uppstallade på box är mer reaktiva i Novel Object test än hästar i aktiv grupphästhållning”.

Main title:Reaktivitets differens i Novel Object test hos hästar i olika inhysningssystem
Authors:Ida, Kåmark and Jessica, Lundman and Sofia , Sandberg
Supervisor:Marie, Eisersiö
Examiner:Lars, Roepstorff
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K38
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:inhysningssystem, reaktivitet, Novel Object test
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3651
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3651
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2014 09:37
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 09:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics