Home About Browse Search
Svenska


Heidarsson, Larus, 2014. Volume and taper equations for Sitka spruce (Picea sitchensis (Bong.) Carr.), Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and White spruce (Picea glauca (Moench) Voss) in Iceland. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The aim of this study was to evaluate different types of volume and taper equations that can be used to predict single-tree stem volume and stem diameter at any given height along the tree stem for plantation grown Sitka spruce (Picea sitchensis (Bong.) Carr.), Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) and White spruce (Picea glauca (Mounch) Voss) in Iceland. A number of published tree volume equations were tested and modified to predict the total stem volumes over bark but three logarithmic equations were taken for more in-depth analysis. Three taper equations were tested. Two variable-exponent equations (Kozak 1997, Kozak 2004) and one exponential equation described by Biging (1984). Data from a total of 617 sample trees were used in this study, collected from stands in various parts of the country and present different types of stands growing in different soil types and cover most of the site conditions suitable for forestry in Iceland. To fit the regression model for the volume equations an ordinary least-squares (OLS) method was used. Because the construction of taper equations requires longitudinal data or multiple measurements on individual trees, and violates the assumption of independence between observations, a mixed effects approach was used to model the within tree autocorrelation. Volume equation [5] which has breast height diameter (D), tree height (H) and (H-1.3) as independent variables gave the best results based on fit and validation statistics and are most suitable for all three species. In diameter prediction a modified version of the Biging (1984) equation gave the best results based on fit and validation statistics and is most suitable for all three species. In volume prediction the Biging (1984) equation showed some bias in predicting volume of small trees and the same was noticed for the equation developed by Kozak (1997). The equation developed by Kozak (2004) seems to be more flexible in predicting the volume of small trees as well as bigger trees and should give the best results in volume prediction among the taper equations.

,

Syftet med denna studie har varit att utvärdera olika typer av volym och avsmalnings funktioner som kan användas för att förutsäga stamvolym och stamdiameter vid en viss höjd längs trädet för planterad Sitka gran (Picea sitchensis (Bong.) Carr.), gran (Picea abies (L.) Karst) och Vit gran (Picea glauca (Mounch) Voss) på Island. Ett antal publicerade volym samband testades och modifierades för att prediktera den totala stamvolymen på bark. De tre avsmalningsmodeller som utvärderades i studien var två variablaexponent modeller ( Kozak 1997, Kozak 2004) och en exponentiell modell beskriven av Biging (1984). Data från totalt 617 provträd ligger till grund för denna studie. Materialet har samlats in från bestånd i olika delar av landet och representerar olika ståndorter och omfattar merparten av markförhållanden lämplig för skogsbruk på Island. Skattningarna av parametrarna i volymsfunktionerna har utförts med regressionsanalys enligt minsta-kvadrat metoden(OLS). Eftersom avsmalningsfunktionerna baseras på data med flera mätningar på ett enskilt träd längs stammen kan vi inte utan vidare göra antagandet om oberoende mellan observationer i datat. För avsmalningsfunktionerna användes därför en blandad regressionsmodell med fixa parametrar och där trädindividen specificerades som en slumpmässig effekt. Volym ekvation [5], som har brösthöjdsdiameter (D), trädhöjd (H) och (H – 1.3) som oberoende variabler gav det bästa resultatet baserat på valideringsstatistiken och residualstudier för alla tre arterna. För avsmalningsfunktionerna gav Kozak 2004 det bästa resultatet för alla tre arterna. Skillnaderna mellan modellerna var dock små.

Main title:Volume and taper equations for Sitka spruce (Picea sitchensis (Bong.) Carr.), Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and White spruce (Picea glauca (Moench) Voss) in Iceland
Authors:Heidarsson, Larus
Supervisor:Nyström, Kenneth
Examiner:Ståhl, Göran
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:424
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:single-tree stem volume, stem diameter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3675
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3675
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:English
Deposited On:02 Sep 2014 14:27
Metadata Last Modified:02 Sep 2014 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics