Home About Browse Search
Svenska


Blomqvist, Jonas and Lundström, Adam , 2014. Inverkan av skördarstorlek och matningsprincip på matningsskadedjup vid skörd av grantimmer. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vid val av skördare för gallring eller slutavverkning väljs ofta maskiner som finns i närområdet och med högst produktivitet. Detta kan medföra att maskiner väljs trots att de inte är bäst anpassade för den aktuella åtgärden. Risken med detta är en hård behandling av träden under avverkningen som ger onödigt stora stamskador. Arbetet handlar om hur man med aktiva val kan minska dessa skador. De faktorer som analyserades var; typ av matarhjul, storlek på maskin och hur barktjockleken inverkar på matningsskadedjup. Datamaterialet samlades in sommaren 2012 åt Vida AB i Västra Götaland och Småland. Vedprover togs på klentimmerstockar (<18 cm i toppdiameter) i gallring och slutavverkning.
Resultaten från analyserna visade att vid val av matarhjul med dubb så kan man förvänta sig att få djupare skador (5,13 mm i genomsnitt) än vid användning av ribb (4,43 mm), en anledning att fortfarande välja dubb kan vara en något högre produktivitet. Gränsen för kvalitetsnedsättande skada vid inmätning är 6,9mm. Maskinstorleken spelar in i form av att om man använder en stor maskin (>16 ton) så kan man förvänta sig djupare matarhjulsskador (5,28 mm) än med en liten (<16 ton) maskin (3,95 mm) på klenare stammar. Med ökad barktjocklek minskar risken för matarhjulsskador. Resultaten visar att det finns anledning att tänka efter en extra gång när man väljer maskin till gallring eller slutavverkning i bestånd där man förväntas ta ut klentimmer för sågning. Om man väljer rätt maskin och matarhjul så kan risken för matarhjulsskador minska.

,

When choosing harvester for thinning or clear cutting, the choice is often based on what machines that are available in the area and the productivity of the machine. Basing the choice only on these factors can result in using a machine that is not fitted for the activity. The result can be a very rough treatment of the logs that causes unnecessary damages. This report quantifies how different factors affect the risk of possible damages. The analyzed factors are; feeder wheels (ribs or spikes), machine size and how bark thickness influence on stud damages. The dataset was collected during the summer of 2012 for the company Vida AB in the regions of Västra Götaland and Småland, Sweden. The measurements were made on small diameter logs (< 18 cm in top).
The result indicates that spike-wheels causes deeper damage (5,13 mm in average) than rib-wheels (4,43 mm). A reason to still use spikes might be a higher productivity. The limit for quality suppressant damage at the mill is 6,9mm. The machine size is important in the way that a bigger machine causes deeper damages (5,28 mm) than smaller machines (3,95 mm) on small diameter logs. The bark thickness has a significant effect on the depth of the feed-wheel damages. It is important to be careful when choosing harvester in areas with small diameter logs. The conclusion is that if you choose the correct machine and feed roller, the risk for feed-wheel damages will be reduced.

Main title:Inverkan av skördarstorlek och matningsprincip på matningsskadedjup vid skörd av grantimmer
Authors:Blomqvist, Jonas and Lundström, Adam
Supervisor:Bergsten, Urban
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:6
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:matarhjul, matarhjulsskador, maskinstorlek, barktjocklek, gran
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3658
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3658
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2014 12:51
Metadata Last Modified:01 Sep 2014 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics