Home About Browse Search
Svenska


Englund, Oskar and Wiklund, Henrik, 2014. Gallringens påverkan på lönsamheten i fjällnära skog i norra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
718kB

Abstract

Generellt har gallring blivit mer och mer lönsamt och markägaren kan få ett netto vid en tidigare tidpunkt än slutavverkningen samtidigt som man kan göra ett kvalitetsurval.

Syftet med denna studie är att se hur lönsamheten ser ut när gallring tillämpas på en fastighet i Norrbottens fjällnära skogar. Särskilt med tanke på den låga tillväxten och det tranportavdrag som industrierna har på massavedspriset.

Indata för denna studie är en grön skogsbruksplan från en privatägd fastighet i Arjeplogs kommun. Planen har optimerats i Planwise, ett beslutsstödjande system, som optimerar var, när och hur skötselåtgärder tillämpas för att få det högsta nuvärdet på fastigheten över en planeringshorisont utefter vad användaren har satt upp för restriktioner. I denna studie har 4 olika simuleringar gjorts.
• Gallring med transportavdrag
• Ingen gallring med transportavdrag
• Gallring utan transportavdrag
• Ingen gallring utan transportavdrag
Genom att utesluta gallring ökar man fastighetens nettonuvärde med 10,8 % vid 1,5 % ränta jämfört med om man gallrar, samtidigt ökar nettot med 12,2 %. Genom att utesluta transportavdraget men fortfarande gallra ökar fastighetens nettonuvärde med 22,9 % och ger 16 % högre netto jämfört med att gallra och ha kvar transportavdraget.
Det högsta nuvärdet blev när gallring och transportavdraget uteslöts, 30,6 % högre. Studien visar att både gallring och transportavdrag har en stor inverkan på lönsamheten i fjällnära skogar. Vidare kan man ifrågasätta om traditionell skogsskötsel och skogsvårdslagens krav ger de bästa ekonomiska möjligheterna i fjällnära skogar.

,

Generally, thinning become more and more viable and the landowner can get a net at an earlier date than the final felling while one can make a quality selection.
The purpose of this study was to see how profitability looked when thinning was applied to a property in the forest close to the mountain range in Norrbotten view of the low growth and the transport deductions which industries have the pulpwood price.

Input data for this study is a green forest management plan from a privately owned property in Arjeplog. The plan has been optimized in Planwise which is a decision support system that optimizes the where, when and how management measures applied to get the maximum value for the property over a planning horizon depending on what the user has set of restrictions. In this study, four different simulations made.
• Thinning with transportation deductions
• No thinning with transportation deduction
• Thinning without transportation deduction
• No thinning without transportation deduction
By excluding thinning increases the property's net present value with the entire 10.8 % compared on thinning, while the net increase of 12.2 % at 1.5 % interest. By excluding transportation deduction but still use thinning increases the property's net present value by
22.9 % and provides 16 % higher net compared to thinning and maintain transportation deduction.
The highest value was when thinning and transportation deduction were excluded, 30.6 % higher.
The study shows that both thinning and transport deductions have a large impact on the profitability at forests near the mountain range. Furthermore, one can question whether traditional forest management and silviculture legal requirements provides the best economic potential in forests near the mountain range.

Main title:Gallringens påverkan på lönsamheten i fjällnära skog i norra Sverige
Authors:Englund, Oskar and Wiklund, Henrik
Supervisor:Korosuo, Anu
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:12
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:gallring, fjällnära, transportavdrag, lönsamhet, privata skogsägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3595
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3595
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2014 14:07
Metadata Last Modified:21 Aug 2014 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics