Home About Browse Search
Svenska


Hillerius, Matilda, 2014. Ett levande jordbruk skapar en levande landsbygd : en empirisk studie med fokus på den ekologiska produktionen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
637kB

Abstract

I ett samhälle där människor blir allt mer miljömedvetna, växer efterfrågan på närproducerad och ekologisk mat. Den ökade ekologiska trenden ställer höga krav på våra ekologiska bönder samtidigt som allt fler gårdar läggs ner i Sverige och den svenska matproduktionen konkurreras ut på grund av import från andra länder. Ett socialt och ekologiskt hållbart lantbruk är viktigt för den svenska landsbygden. Människor som tillsammans verkar på
landsbygden skapar gemenskap och jordbruket med dess olika funktioner bidrar till landsbygdsutveckling. Denna studie har ett fokus på ekologiska lantbrukare och syftet är att
visa på vilket sätt lantbruket kan bidra till landsbygdsutveckling samt att förstå lantbrukarens
vardagsverklighet som ständigt är under påverkan av politiken.

Uppsatsen är indelad i tre delar där den första delen diskuterar drivkrafterna till varför lantbrukarna valt att bedriva ett ekologiskt jordbruk. Den andra delen visar hur
jordbrukspolitiken påverkar en lantbrukares vardag och hur det ser ut i praktiken. Den sista delen visar på vilket sätt mångfunktionalitet i jordbruket kan bidra till landsbygdsutveckling.

För att samla in mitt material genomfördes en kvalitativ studie i form av intervjuer med ekologiska lantbrukare i Uppland. Jag gjorde också en litteraturundersökning för att
komplettera mitt material. För att uppnå mitt syfte har jag använt mig av Giddens struktureringsteori och använt analytiska begrepp som diskursivt och praktiskt medvetande
samt ontologisk trygghet.

Resultatet av studien visar att det finns flera orsaker till varför de som deltagit i studien valt att bedriva ett ekologiskt lantbruk. Den främsta verkar däremot vara utmaningen som jordbruket innebär. Att bedriva ekologiskt jordbruk för att man tror på ett hållbart jordbruk visar sig också vara en stor anledning. De politiska instanser i form av myndigheter och regelverk påverkar lantbrukarnas vardag. Den ibland krångliga byråkratin visar sig skapa
irritation hos lantbrukarna, men kan även bidra med ekonomiska resurser i form av stöd och ersättningar som lantbrukaren inte skulle klara sig utan.

Slutsatsen som dragits i denna studie är de sociala relationer och nätverk som skapas när människor möts på gårdar är viktiga för landsbygden och att det svenska lantbruket behövs, oavsett driftsinriktning. Det är våra svenska bönder och de människor som lever på landet
som tillsammans skapar en levande landsbygd.

Main title:Ett levande jordbruk skapar en levande landsbygd
Subtitle:en empirisk studie med fokus på den ekologiska produktionen
Authors:Hillerius, Matilda
Supervisor:Ek, Göran and Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekologiskt jordbruk, mångfunktionalitet, landsbygdsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3602
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3602
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2014 13:24
Metadata Last Modified:22 Aug 2014 13:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics