Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Susanna and Vikström, Linda, 2014. Påverkar kallt och blött väder vid kläckning överlevnaden hos tjäderkycklingarna (Tetrao urogallus L.) i Sverige?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
824kB

Abstract

Tjäderpopulationen Tetrao urogallus L. har under det senaste årtiondet minskat i täthet i stora delar av sitt utbredningsområde. Det är därför viktigt att undersöka faktorerna som kan påverka tjäderns fortplantning och överlevnad. Det råder delade meningar kring den främsta orsaken till nedgången. De flesta är eniga om att klimatet har en påverkan, men samspel mellan olika faktorer och lokala förhållanden är oftast avgörande för hur stor denna påverkan blir. Syftet med vår undersökning var att testa hypotesen rörande att låga temperaturer i samband med nederbörd leder till en högre mortalitet hos tjäderkycklingar perioden efter kläckning. Vi var intresserade av att se om denna hypotes stämmer, samt att se om effekten i så fall var gemensam för alla län i Sverige. Resultatet har framställts genom att analysera länsvis avskjutningsstatistik erhållet från Svenska Jägareförbundet samt dygnsvärden av medeltemperatur och nederbördssummor från SMHI. Dataunderlaget var väl fördelat över landet från åren 1960 - 2012. För att se effekten av vädrets påverkan på de unga kycklingarna har vi valt att undersöka perioden 1 - 30 juni då största delen av kläckningen sker inom detta tidsintervall. Vår studie stödjer inte hypotesen om att låga temperaturer i samband med nederbörd leder till en högre mortalitet hos tjäderkycklingarna just efter kläckning i Sverige. Länen uppvisar dock en viss skillnad sinsemellan. Resultatet är pålitligt då ingen signifikans hittades i 15 av 16 län. Andra faktorer så som predation kan tänkas spela en viktig roll när det gäller populationsstorleken hos tjäder.

,

The capercaillie Tetrao urogallus L population has decreased in many parts of its range over the past decade. That is why it is important to study the factors that may influence capercaillie reproduction and survival. There are different opinions about the main reason for the decline. Most agree that the climate has an influence, but the interplay between various factors and local conditions is often critical to how great this impact will be. The aim of our study was to test the hypothesis concerning how low temperatures associated with precipitation leads to a higher mortality in capercaillie chicks the period after hatching. We were interested to see if this hypothesis is valid in Sweden, and to see if the effect was the same for all counties. The results have been obtained by analyzing shooting statistics from each county obtained from the Swedish Hunters Association and the daily values of average temperature and rainfall distributed across the country over the years of 1960 - 2012. To see the effect of the weather's impact on the chickens we have chosen to examine the period from June 1 to June 30 which is the time period when most of the hatching occurs. Our analysis does not support the hypothesis that the precipitation and cold temperatures has an effect on the population size of capercaillie in Sweden. The counties, however, shows a slight difference between them. The result is reliable as no significance was found in 15 of 16 counties. Other factors such as predation may play an important role in the population size of capercaillie.

Main title:Påverkar kallt och blött väder vid kläckning överlevnaden hos tjäderkycklingarna (Tetrao urogallus L.) i Sverige?
Authors:Andersson, Susanna and Vikström, Linda
Supervisor:Ball, John
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:2
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Klimatpåverkan, nederbörd, temperatur, tjäder, populationsstorlek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3586
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3586
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2014 14:16
Metadata Last Modified:20 Aug 2014 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics