Home About Browse Search
Svenska


Sjölin, Karin, 2014. Riskkapitalister i djursjukvården. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
504kB

Abstract

Djursjukvården i Sverige omsatte 2013 3 miljarder kronor och marknaden har vuxit 10 % per år de senaste tio åren. Den största delen av ökningen beror på att vården har blivit mer avancerad, tekniken är mer utvecklad och att människor är villiga att betala mer för sina sjuka djur.

Från 2011 har intresset för djursjukvårdbranschen från riskkapitalbolagen varit massivt. I december 2012 hade riskkapitalbolagen Anicura och Evidensia AB köpt omkring 65 % av den svenska djursjukvårdsmarknaden. Två år tidigare fanns det inte ett enda riskkapitalbolag i djursjukvården.
Riskkapitalbolagen inom djursjukvården påverkar troligtvis marknaden på flera sätt. Flertalet av försäkringsbolagen hävdar att kostnaderna har ökat sedan riskkapitalbolagen gått in i den svenska djursjukvården. De riskkapitalägda bolagen har även kritiserats för att det utföra fler undersökningar på sina djursjukhus och kliniker.

I Sverige finns det en lång tradition av att ha djur försäkrade och våra djur är bland de mest välförsäkrade i världen. Svensk djursjukvård är nära knuten till försäkringsbranschen. Om priserna inom djursjukvården stiger kraftigt måste försäkringsbolagen höja sina premier vilket innebär att det blir dyrare för djurägarna att försäkra sina djur. En kraftig premieökning kan resultera i att djurägare inte har råd att försäkra sina djur.

För att undersöka hur de privata aktörerna inom djursjukvården upplever förändringarna som skett sedan riskkapitalisternas inträde i branschen intervjuades fem respondenter på fyra kliniker. Intervjuerna fokuserade på riskkapitalisternas uppköp inom djursjukvården, försäkringsbranschen och djurägarna.

Resultaten visar att de riskkapitalägda aktörerna i stor utsträckning remitterar till sina egna kliniker och djursjukhus. En konsekvens av detta kan bli att djuren inte får vård av den, inom området, mest kompetenta veterinären. Till viss del verkar relationen mellan veterinärer i branschen ha försämrats. Riskkapitalisterna anses vara en professionell aktör som bidrar till att lägstanivån i branschen höjs. Djurägare söker allt oftare veterinärvård för sina djur, en vård som är mer tillgänglig, mer avancerad och marknadsförs i större utsträckning än tidigare. Kostnaderna inom djursjukvården har ökat och ett försäkringsbolag har kopplat de höjda kostnaderna till riskkapitalbolagen. Samtidigt har försäkringsbolagens premieinkomster ökat kraftigt. Det finns en risk att premierna fortsätter stiga vilket kan leda till att djurägare inte har råd att försäkra sina djur, något som till slut kan leda till djurvälfärdsproblem.

,

In 2013, Swedish Veterinary Medicine had a total turnover of 3 billion SEK and the market has increased by 10 percent per year over the last ten years. The increase is due to advances in medicine and medical techniques, as well as the increased willingness of people to pay for the care of their sick animals.

In December 2012, the venture capital firms, Anicura and Evidensia AB, entered into the Swedish veterinary clinical market, taking approximately 65 percent of the market share. Only two years earlier there had not been a single venture capital firm within veterinary medicine.
The introduction of venture capital firms appears to have had an impact on the market itself. The majority of insurance companies operating within Sweden claim that the cost of insuring domestic animals has increased since the venture capitalist firms entered the market. Clinics owned by venture capitalist firms have also been critized for carrying out more exams.

There is a long tradition in Sweden of insuring pets and other domesticated animals. Swedish pets and domesticated animals are among the most well insured pets and domesticated animals in the world. The result of this is that Swedish veterinary medicine is closely linked to the insurance sector. Increasing prices within veterinary medicine have resulted in increased animal insurance premiums which have been passed on to the animal owners. A sharp increase of insurance premiums may result in owners no longer being able to afford to insure their animals.
To find out how the venture capitalists have affected the private operators within veterinary medicine, five people at different clinics were interviewed. The interviews focused on the internal market effects caused by the introduction of venture capitalist firms into veterinary medicine and the external effects of the introduction on the animal insurance sector and on the owners of insured animals.

The results show that the venture capitalist firms are structured in a way to refer clients to specialist clinics within their own group, which can mean that clients are not necessarily referred to clinics in which their animals could receive the highest standard of care. To some extent there has been a growing disparity between companies that are owned by venture capitalist firms and those that are not, with a lessening of referrals made to non-venture capitalist firms by clinics within the venture capitalist firms group of companies. Overtime, the venture capitalist firms’ standard of care has been on the rise. Animal owners are increasingly seeking more veterinary care for their animals, a care that is more readily available, has a higher standard and is more advanced than ever before. The costs within veterinary medicine have also increased with the insurance companies linking the increased costs to the entrance of venture capitalist firms to the market. Simultaneously, the insurance companies´ premium revenues have increased substantially. A consequence of increasing premiums can be that animal owners will no longer be able to afford to insure their animals, which can lead to problems with animal welfare.

Main title:Riskkapitalister i djursjukvården
Authors:Sjölin, Karin
Supervisor:Zachrison, Mozhgan
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:djursjukvård, riskkapitalist, försäkringar, djur, försäkringspremier, veterinär, djursjukvårdare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3550
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3550
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2014 13:58
Metadata Last Modified:12 Aug 2014 13:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics