Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Anna, 2014. Är komposteringsregleringen i Uppsala kommun samhällsekonomiskt försvarbar? : en kostnads- och nyttoanalys. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
817kB

Abstract

Avfallshantering kommer med stor sannolikhet alltid vara en aktuell fråga, ny teknologi och reningsmetoder uppkommer och vilket behandlingsmetod som är mest lämpad för vilken typ av avfall kan diskuteras. Syftet med denna studie är att se över de kostnader och nyttor som uppkommer när Uppsala kommun komposterar det komposterbara hushållsavfallet och sedan jämföra det med ett scenario där samma mängd avfall istället skulle brännas. Det slutliga resultat och även den rekommendation som kommer ges är att det fallet med det högsta nettovärdet är den mest samhällsekonomiska metoden. För att kunna göra denna typ av studie kommer metoden kostnad-nytta-analys att användas. Detta är en metod som fångar in alla aspekter kring en aktivitet, även aspekter som det normalt sett inte finns någon prislapp på. Ett exempel på detta är kostnadsposten insamling och behandling av avfall som kommer användas i studien. De nyttor som kommer beräknas för samma fall där avfallet komposteras eller rötas är den biogas som bildas genom att materialet rötas och som sedan kan säljas som drivmedel till fordon i kommunen.

Resultatet visar att komposteringsregleringen medför ett negativt nettovärde på nästan 113 miljoner kronor per år. Om samma mängd avfall istället brännas skulle nettovärde istället uppkomma till drygt minus 17 miljoner kronor per år. Rekommendationen blir således att Uppsala kommun bör avveckla komposteringsregleringen och istället bränna den mängd hushållsavfall som uppstår då denna reglering genererade den största samhällsekonomiska förlusten.

En känslighetsanalys av studien visar att om den största kostnaden, hushållens arbetsinsats, skulle värderas till noll så skulle resultatet bli ett annat. Det skulle istället bli mer samhällsekonomiskt att ha kvar den komposteringsreglering som finns i Uppsala kommun. En ytterligare känslighetsanalys gjordes där samma post värderades till hälften av det värde som används i studien. Analysen visar att nettovärdena naturligtvis förändras men att rekommendationen från resultat där komposteringen visar sig vara mindre samhällsekonomiskt än förbränning kvarstår.

,

Households worldwide are producing some kind of waste, regardless location. Because of the scarcity of the natural resources recycling will always be a current topic. Now days it seems like there is no question that the waste should be recycled, the issue rather seems to be which waste management should be chosen. One question regarding recycling is which waste management is the most socioeconomically. The aim of this study is to look at the costs and the benefits in the municipality of Uppsala from composting waste and compare it to the costs and the benefits of burning the same amount waste instead. To do that a cost-benefit-analysis is made and the net benefits were calculated. One cost that was calculated was the cost of collect and process the compostable waste from the households. For the alternative process, to burn the waste, one benefit was the revenue from the district heating that the process generates. The result shows that a composting regulation generates a negative net benefit of 113 million Swedish kronor and compared to burning the same amount of waste, which also gave a negative net benefit of 17 million Swedish kronor a composting regulation is not the most socioeconomically waste management. The results also show that the largest cost for the composting process is the work effort the households of the municipality generate while sorting out the compostable waste.

Main title:Är komposteringsregleringen i Uppsala kommun samhällsekonomiskt försvarbar?
Subtitle:en kostnads- och nyttoanalys
Authors:Pettersson, Anna
Supervisor:Elofsson, Katarina
Examiner:Gren, Ing-Marie
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:872
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:avfall, förbränning, kompostering, kostnad-nytta-analys, rötning, samhällsekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3485
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3485
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 10:53
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page