Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Tobias and Morgården, Viktor and Österlund, Olof, 2014. Organisatoriska hinder vid miljöinvesteringar i familjeföretag : en fallstudie av ett familjeägt produktionsföretag i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
546kB

Abstract

Det globala miljö- och klimathotet har gjort att företag i allt större utsträckning försöker minska sin klimatpåverkan. Genom miljöinvesteringar – investeringar som är ämnade att minska miljöpåverkan- kan företagen både minska klimatpåverkan och förbättra sin image. Syftet med studien är att undersöka hur ett etablerat företag med vinstintresse arbetar med miljöinvesteringar som inkluderar ickemonetära värden. Den här uppsatsen har använt sig av en kvalitativ forskningsansats där en fallstudie har gjorts av ett tillverkningsföretag. Företaget har valt att vara anonymt, så det påhittade namnet TIAB kommer att användas. TIAB är ett familjeföretag som har funnits sedan 1940-talet. Den insamlade datan tyder på att TIAB inte värderar de ickemonetära värdena en miljöinvestering kan innebära.

Analysen identifierar två organisatoriska hinder för miljöinvesteringar inom TIAB. Det ena relaterar till företagets starka sociala institutioner och det andra till företagets absorptionskapacitet. Vidare tar uppsatsen upp olika attityder som företag kan ha till miljöinvesteringar samt möjliga förbättringsåtgärder som TIAB kan använda sig utav för att bättre kunna arbeta med miljöfrågor.
De tre miljöansvariga som intervjuas i uppsatsen har högre ambitioner för TIABs arbete med miljöfrågor än vad företaget står för. Att TIAB är ett familjeföretag med en ledning som sedan grundandet har bestått av familjemedlemmar, har resulterat i att en stark institutionalism har skapats. Uppsatsen visar att framförallt starka normer har bidragit till en mer defensiv hållning till miljöfrågor inom företaget. För att bryta dessa normer föreslås en förbättring av företagets absorptionskapacitet i allmänhet.

,

The global environmental and climate threats have increasingly led companies to make efforts to reduce their climate impact. Through environmental investments – capital investments that reduce climate impact- firms can both reduce their climate impact and improve their image. This study has used a qualitative approach where a case study has been made on a production company. The company has chosen to be anonymous, so the made up name of TIAB will be used. TIAB is a family owned business that has existed since the 1940s. The collected data indicates that indicates that TIAB does not value non-monetary values that an environmental investment can include.

The essay finds that there are organizational barriers for environmental investments within TIAB. To illustrate these barriers, the essay will use two organization theories – “the new institutionalism and absorption capacity. Furthermore, the essay will enlighten different attitudes that companies can have towards environmental investments and show possible solutions that TIAB can use in order to improve their environmental work.

The three environmental employees within TIAB that are interviewed have higher ambition than TIAB as a company, regarding environmental work. The fact that TIAB is a family owned business, with a management that has included family members since the start, may have resulted in strong institutionalism. The essay shows that norms have contributed to a defensive approach towards environmental work within TIAB. To breach these barriers TIAB has to work with absorption capacity in general and internal absorption capacity in particular.

Main title:Organisatoriska hinder vid miljöinvesteringar i familjeföretag
Subtitle:en fallstudie av ett familjeägt produktionsföretag i Sverige
Authors:Lindström, Tobias and Morgården, Viktor and Österlund, Olof
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:855
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp, EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC, None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Miljöinvesteringar, familjeföretag, institutionell teori, absorptionskapacitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3480
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3480
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 09:46
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 09:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics