Home About Browse Search
Svenska


Konradsson, Wilhelm and Rödin, Therese, 2014. Mervärden i livsmedelsprodukter : en fallstudie av en marknadsledare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
704kB

Abstract

Konkurrensen på den svenska dagligvarumarknaden är stor. I dagens matbutiker möts konsumenten av ett ofantligt utbud av produkter. Varje vara finns i olika märken, i olika prisklasser och i olika produktutformningar med olika egenskaper. Detta gör att det är svårt för producenter att få in en ny produkt på marknaden och dessutom allt svårare att hålla kvar den där. Därmed kan mervärdesaspekten bli allt viktigare för producenterna eftersom den ger en möjlighet till att differentiera sig från konkurrenterna genom att skapa mervärden som konsumenten efterfrågar. Mervärden ses som värdeökningar för en produkt eller tjänst som uppkommer på grund av till exempel en speciell egenskap, aktivitet, funktion eller nytta.

Denna studie syftar till att förklara några av de grunder som finns för att använda mervärden i marknadsföringen av livsmedel. Studien förklarar också vad Lindahls mejeriprodukter anser är differentieringsgrunder för deras produkt turkisk yoghurt. För att ge den empiriska studien ett djup och kontext har en kombination av flera källor använts. En litteraturstudie har gjorts för att skapa en teoretisk kunskapsbas med hjälp av tidigare forskning och därefter har en fallstudie genomförts på produkten turkisk yoghurt från företaget Lindahls mejeriprodukter. Den teoretiska kunskapsbasen har varit en grund för insamlingen och tolkningen av empiriskt data. Några centrala begrepp inom den teoretiska kunskapsbasen är marknadsföringsmixen, varumärkesteori, köpbeslutskategorisering och mervärden.
Det som framkommit under studien är att differentieringsgrunder för Lindahls mejeriprodukter är att de var först in på marknaden, att de har ett starkt varumärke, en bra grundprodukt, en god kundkontakt samt är och har alltid varit marknadsledare i produktsegmentet matlagningsyoghurt. Vidare visar studien att de grunder för mervärdesskapande som anses mest betydelsefulla är hälsoaspekten, miljö- och hållbarhetsaspekten, identitetsskapande samt design.

,

The competition in the Swedish grocery market is well developed. In grocery stores the consumers meet a vast range of products. Each product is available in different brands, price ranges and characteristics. This makes it difficult for producers to get their new products into the market and even more difficult to keep them there. Therefore it is possible that the aspect of added value becomes increasingly important for the producers as it provides a means to differentiate them from the competition and enables a creation of added value that the consumers demand. Added value is seen as an increase of value for a product or service that comes from special characteristics, activities, functions or benefits that is seen as additional to the expected standard.

The aim of this study is to explain grounds used in marketing a food product with added values. The study also explains what the company Lindahls dairy products believe are the grounds for differentiation for their Turkish-style-yoghurt. A combination of sources has been used as a means to give the paper a greater understanding. A literature study has been done on previous research to create a theoretical knowledge-base and a case study has been done on the product Turkish-style-yoghurt from Lindahls dairy products. The theoretical knowledge-base functioned as a ground for the collecting of empirical data. Some of the key conceptions from the theoretical knowledge-base are the marketing mix, branding, buying behavior and added values.
The study demonstrates that the grounds for differentiation for Lindahls dairy products are the following: they were first in the market, they have a strong brand, their product has a good standard, they have a well-established contact with their customers and they have always been the market leader in the segment of their products. Furthermore the study shows that the grounds considered the most important for creating added value are health concerns, environmental sustainability, identity creation and design.

Main title:Mervärden i livsmedelsprodukter
Subtitle:en fallstudie av en marknadsledare
Authors:Konradsson, Wilhelm and Rödin, Therese
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:860
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:design, differentiering, identitet, igenkänningsfaktor, livsmedel, mervärdesgrund, turkisk yoghurt, varumärke
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3462
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Jul 2014 10:59
Metadata Last Modified:21 Jul 2014 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics