Home About Browse Search
Svenska


Båth Halldén, Caroline, 2014. Finns det en prispremie på ekologiska bomullskläder?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Idag är ekologiska produkter ett mycket omdebatterat ämne. En tydlig betalningvilja kan urskiljas på ekologiska matvaror men hur ser denna ut för ekologiska kläder? Värderas dessa också högre av konsumenterna?
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en prispremie på ekologiskt producerade bomullskläder samt utreda eventuella bakomliggande orsaker till resultatet. Undersökningen kommer endast behandla bastoppar för kvinnor i form av linnen och t-shirtar. En begränsning till toppar från lågpriskedjor som HM, Lindex, KappAhl, Gina Tricot och Åhléns görs även.

För efterforskningen insamlas data från lågpriskedjorna där pris samt andra egenskaper dokumenteras. Datat används sedan för att skatta en hedonisk prismodell för att påvisa vilken verkan de olika egenskaperna har på priset. Den relevanta egenskapen, huruvida plagget är producerad av ekologiskt alternativt konventionellt odlad bomull, visar på en negativ korrelation mellan priset och om produkten är ekologisk. Resultatet antyder att ekologiska bomullsplagg i snitt är 29 kr billigare och visar på ett signifikant estimat.

En prispremie för ekologiska bomullskläder kan därför inte konstateras. Detta resultat skiljer sig från tidigare studier som visat på tydlig betalnigsvilja för ekologiska matvaror där samma metod tillämpats. För kläder har studier baserat på enkätundersökningar också visat på en betalnignsvilja hos konsumenterna. För framtida studier vore det intressant att inkludera andra butiker och kedjor för att få en bredare uppfattning samt att utöka observationen av plagg. En annan intressant vinkel skulle vara att jämföra Sverige med andra länder för att se hur priser skiljer sig samt företagens utbud och märkning.

,

Today, organic products are a highly debated. A clear willingness to pay can be distinguished for organic food products but how about for organic clothing? Do consumers also value these organic products higher?

The purpose of this paper is to examine if there is a price premium for organically produced cotton clothing as well as investigate possible underlying causes for the result. The study will deal only with basic tops for women in the form of tank tops and t -shirts. A limitation to tops from low price chains like HM, Lindex, KappAhl, Gina Tricot and Åhlens is also done.

For the research, data has been collected from the chains where price and other characteristics have been documented. The data is then used to estimate a hedonic pricing model for demonstration of the impact on price with respect to the various attributes. The relevant characteristic, whether the product is produced from organically alternatively conventionally grown cotton, indicate a negative correlation between the price and if the product is organic. The results suggest that organic cotton tops are on average 29 SEK cheaper and show a significant estimate.

A price premium for organic cotton clothing is therefore not observed. This result differs from previous studies that have shown a clear willingness to pay for organic food where the same method, hedonic pricing, has been applied. For clothing, studies based on surveys also indicated that consumers where willing to pay a higher price for the organically produced. For future studies, it would be interesting to include other stores and chains to get a broader view and to expand the observation of garments. Another interesting angle would be to compare Sweden with other countries to see how prices differ in realtion to companys supply and way of labeling.

Main title:Finns det en prispremie på ekologiska bomullskläder?
Authors:Båth Halldén, Caroline
Supervisor:Elofsson, Katarina
Examiner:Gren, Ing-Marie
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:857
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:bomull, efterfrågan, ekologisk, hedonisk prismodell, hälsa, kläder, marknad, miljö, prispremium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3456
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3456
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2014 11:52
Metadata Last Modified:18 Jul 2014 11:52

Repository Staff Only: item control page