Home About Browse Search
Svenska


Joelsson Heurlin, Axel and Rehnholm, Fredrik, 2014. En studie av snabbtillväxande företag : verksamhetsålder, tillväxt och lönsamhet bland de svenska Gasellföretagen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En stor del av den företagsekonomiska forskning har bedrivits i anknytning till snabbtillväxande företag, vilka ofta omnämns som Gasellföretag. En anledning till detta är att dessa företag tycks stå för merparten av de nya arbetstillfällena som skapas i ett lands ekonomi. Dock har förhållandevis lite forskning bedrivits kring denna typ av företag i Sverige. Studiens syfte var att utifrån lönsamhet och tillväxtteoretiska perspektiv analysera sambandet mellan verksamhetsålder, tillväxt och lönsamhet bland Svenska Gasellföretag.

Metoden som författarna till denna uppsats använder baseras på en statistik analys i ett program vid namn SPSS. Där en jämförelse genomförts mellan Dagens Industris Gasellprisvinnare år 2013 och en slumpmässigt utvald kontrollgrupp. Kontrollgruppen består av företag som inte vunnit Gasellpriset. De slutsatser som kunnat dras är följande:
I. Det återfinns en signifikant skillnad mellan verksamhetsålder bland de snabbtillväxande svenska Gasellföretag och kontrollgruppen. Gasellföretagen har i genomsnitt varit verksamma i 15,3 år. Gasellföretagen är även i genomsnitt 5 år yngre än företagen i kontrollgruppen.
II. Det återfinns en signifikant skillnad mellan sysselsättningstillväxten bland de snabbtillväxande svenska Gasellföretagen och kontrollgruppen. Varje Gasellföretag har under perioden i medeltal nyanställt 13,5 stycken fler än kontrollgruppen.
III. Det återfinns en signifikant skillnad mellan omsättningstillväxten bland de snabbtillväxande svenska Gasellföretag och kontrollgruppen. Där ett Gasellföretag i genomsnitt haft en omsättningstillväxt på 221 procent, jämfört med kontrollgruppens 95 procent.
IV. Denna studie finner inget stöd för det skulle föreligga en stark korrelation mellan lönsamhet och tillväxt bland snabbtillväxande svenska Gasellföretag.

,

A large part of the business economic research have focused on the fast growing companies, often referred to as Gazelles. One of the reasons why much research has been dedicated to Gazelle companies is that previous research has found that they seem to account for most of the newly created jobs in a countries economy. However, relatively little research has been implemented on this type of firms in Sweden. The purpose of this study was to analyze the relationship between business age, growth and profitability among Swedish Gazelle companies relative to a control group of other firms in the same industry category.
The method that the authors of this thesis used is based on a statistical analysis in a program called SPSS. Where a comparison was made between the newspaper Dagens Industris Gazelle-winners in 2013 and a randomly selected control group. The control group contain companies that haven´t won the Gazelle prize.
This study draws the following conclusion:
I. There are a statistically significant differences between the business age among the fast-growing Gazelle and the control group. The Gazelle companies have on average been active for 15,3 years. The Gazelle companies are on average 5 years younger than the companies in the control group.
II. There are a statistically significant differences difference between employment growth among the fast-growing Swedish Gazelles and the control group. Each Gazelle have on average employed 13,5 more people than the control group.
III. There statistically significant differences difference between turnover growth among the fast-growing Swedish Gazelle and the control group. The Gazelle companies have an average growth of 221 percent, while the companies in the control group has an average growth of 95 percent.
IV. This study doesn’t find any support for the existence of a strong correlation between profitability and growth among the Swedish Gazelle companies.

Main title:En studie av snabbtillväxande företag
Subtitle:verksamhetsålder, tillväxt och lönsamhet bland de svenska Gasellföretagen
Authors:Joelsson Heurlin, Axel and Rehnholm, Fredrik
Supervisor:Hess, Sebastian
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:848
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Gasellföretag, företagstillväxt, lönsamhet, verksamhetsålder, sysselsättning, snabbtillväxande företag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3450
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2014 09:37
Metadata Last Modified:18 Jul 2014 09:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics