Home About Browse Search
Svenska


Hallenbo Wahlqvist, Jennie, 2013. Inappetens hos katt – omvårdnadsbehandlingar med fokus på beröring. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
746kB

Abstract

Particular to the cat among our pets is its´ unique nutritional needs and metabolism. The cat cannot produce some nutrients by themselves and must get them through their diet. This means that the cat quickly can suffer from various diseases unless the nutritional needs are covered. In those cases where man is completely in control of the cat’s diet, the right knowledge is crucial for the cat’s wellbeing. Inappetence means that the cat has lost his appetite and does not eat voluntarily. This is a common reason why cats are admitted for care at animal hospitals. The aim with this report is to gain a better understanding of inappetence in cats, its consequences and the nursing treatments that are available. Focus will be on human touch and the factors that influence why it could work as a nursing treatment. A literature study and interviews with veterinary nurses is the method of which the conclusions of this paper has been based upon.

The literature study has shown that the reason why the cat suffer from inappetence can be another disease but also that it was given the wrong diet. No matter the reason behind it, an inadequate intake of nutrition can quickly lead to a degraded health. This means that it is essential for the veterinary nurse to carefully observe the cats intake of food and to have a plan for different types of nursing treatments and evaulate every treatment and its progress. According to both literature and the veterinary nurses, there are several nursing treatments that are being used based on practical experience. Examples are different types of food, places and routins for feeding. No studies have been found on the significance and options of nursing treatments for cats with inappetence. To ensure the patient´s safety, more studies are required on the effects and when to apply which treatment. Human touch is a nursing treatment that is being used and its beneficial health effects have been documented in human care and in some cases on other animals. Presumably, similar effects can be seen in cats. It showed in the interviews that human touch seemed to work better on social cats. According to different studies, for exampel the cats background and genes can influence the cats sociability. Since the cats degree of sociability seemed to be an important factor to how well human touch worked as a nursing treatment, it is crucial that the veterinary nurse gather as much information about the cat as possible prior to treatment.

,

Katter som lever i vilt tillstånd och de katter som idag lever som husdjur, våra huskatter, har många likheter. Bland annat har katten ett unikt näringsbehov som kräver stor kunskap då människan är ansvarig för kattens födointag. Animaliska produkter är ett måste i kattens föda och kvaliteten på dessa är oerhört viktig. Det finns även särskilda ämnen som måste ingå i kattens diet, bland annat aminosyrorna arginin och taurin och vissa vitaminer. Brist på dessa ämnen eller om katten inte får i sig tillräckligt med foder kan snabbt leda till undernäring och följdsjukdomar.

Inappetens är ett tillstånd som innebär att katten har slutat äta av någon anledning. Orsaken kan vara en underliggande sjukdom men även att katten har erbjudits fel foder. Detta är en av de vanligaste anledningarna till att katter behöver vård på ett djursjukhus. En utredning behöver göras för att se vad som orsakar kattens nedsatta aptit. Finns det en bakomliggande sjukdom måste den behandlas för att komma tillrätta med problemet. Under tiden katten eventuellt behandlas måste den börja äta igen. Ett bra näringsintag är nödvändigt för kroppens läkning och för att undvika andra sjukdomstillstånd.

Syftet med detta examensarbete är att ge en god förståelse för vad inappetens innebär för kattens hälsa och vilka omvårdnadsbehandlingar som är tänkbara. Extra fokus har lagts på beröring som omvårdnadsbehandling och vilka faktorer som spelar in för om det fungerar eller inte. Information har sökts i litteratur och sedan jämförts med intervjusvar från fem stycken leg. djursjukskötare med erfarenhet av att behandla katter med inappetens.

Det är djursjukskötarens uppgift att ge katten den omvårdnad som krävs för att stimulera aptiten. Alla katter är individer och kräver olika typer av tillvägagångssätt och omvårdnadsbehandlingar. Några av de omvårdnadsbehandlingar som idag används i praktiken är matskålarnas placering i buren, typen av mat såsom torrfoder eller blötfoder, tillskott som till exempel animaliskt fett för att förhöja smakligheten på maten, olika tidsrutiner för utfodring såsom fler gånger per dag, avskärmning i buren i form av ett insynsskydd framför burdörren, annan utfodringsplats än buren och beröring i form av klapp och kel. Det finns ingen direkt forskning gjord på dessa typer av omvårdnadsbehandlingar på katter med inappetens. Eftersom det är en vanlig patient för djursjukskötaren så är detta ett område som kan utvecklas forskningsmässigt. Forskning kan få stor effekt på de behandlingsalternativ som finns och hur de används.

Beröring ger bland annat ett ökat utsläpp av hormonet oxytocin. Oxytocin har en anti-stress effekt på kroppen och sänker exempelvis blodtryck och hjärtfrekvens. Vid en hög stressnivå i kroppen så är aptiten naturligt låg. Detta kan vara ett skäl till varför beröring kan fungera som behandling för att stimulera kattens aptit. Beröring som behandling används inom olika områden på vård för människor och har bevisad god effekt. Det forskas mer och mer på beröringens goda hälsoeffekter även på djursidan men mer forskning behövs. Det har börjat göras försök på hundar i olika sammanhang och förhoppningsvis sprider sig detta även till våra katter. Då beröring idag används inom djursjukvården med gott resultat så kan goda fysiologiska hälsoeffekter troligen även ses på katterna.

Main title:Inappetens hos katt – omvårdnadsbehandlingar med fokus på beröring
Authors:Hallenbo Wahlqvist, Jennie
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Loberg, Johan
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:526
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:katt, inappetens, omvårdnadsbehandling, beröring, oxytocin, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3364
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3364
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2014 13:49
Metadata Last Modified:24 Jun 2014 13:49

Repository Staff Only: item control page