Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Moa, 2014. Flytande sågklassläggning på Iggesunds sågverk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna studie är att beräkna de ekonomiska konsekvenserna för Iggesunds sågverk att övergå från diameterbaserad sågklassläggning, som används i dagsläget, till flytande sågklassläggning för delar av sågverkets timmerkurva. Huvudfrågeställningen indelades i olika delfrågor som undersökte hur volym- och värdeutbytet, planerbarheten och produktiviteten påverkades. Studien grundar sig på teorier om den ekonomiska konsekvensen av ett beslut där resonemang om alternativkostnaden ingår, volym- och värdeutbyte av råvaran samt teorier om produktion, produktivitet och planerbarhet.

Studiens resultat kommer att användas av Iggesunds sågverk i ett fortsatt utredningsarbete om effekterna av flytande sågklassläggning på hela timmerkurvan. Till detta utredningsarbete har en metodik utformats och ett rekommenderat arbetssätt presenteras i kapitel 7. Grunden till examensarbetet är att Iggesunds sågverk ytterligare vill stärka sitt resultat genom att nyttja timmerråvaran på ett bättre sätt, för att fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga på marknaden för sågade trävaror. För att förbättra mätningen av timret på timmersorteringen, investerade sågverket i en 3D-mätram under januari 2014 med tillhörande stockoptimeringsprogram (SOPT). I SOPT kan timret online sorteras efter högsta täckningsbidrag (TB) istället för endast toppdiameter och kvalitet. Detta beskriver grunden i flytande sågklassläggning: att använda rätt stock till rätt postning.

En fallstudie utfördes på Iggesunds sågverk. Kvantitativ data samlades in genom att spela in stockar som mättes på timmersorteringen, och utföra beräkningar för hur volym- och värdeutbytet påverkades vid flytande sågklassläggning. Kvalitativ data om hur planerbarheten och produktiviteten påverkades samlades in via semi-strukturerade intervjuer med produktchefen och produktionsplaneraren på sågverket.

Resultatet från studien visar en potentiell ökning av både volym- värdeutbytet ur stockarna i de undersökta diameterintervallen. Både planerbarheten och produktiviteten kan påverkas av flytande sågklassläggning. Metodens största fördel ur planeringssynpunkt beskrivs som möjligheten att simulera dokumentet specifikationen (specen) på förhand, utveckla nya – samt utvärdera befintliga postningar i SOPT. Nackdelen som beskrivs är att statistik över tidigare års utfall inte längre kan användas som planeringshjälpmedel. Påverkan på produktiviteten är beroende på om sågserierna blir längre eller kortare, samt om metoden skulle innebära att mängden vankantsbrädor ökar eller ett ökande antalet brädor med klena dimensioner. Huruvida så blir fallet har inte i utretts i detta examensarbete och fortsatt utredning rekommenderas.

,

Sourcing logs dominates sawmills’ operating costs and it is important to make effective use of this input material. Each log’s individual properties can now be measured, in a cost effective way, by use of technology developments. Thus, it is now possible to sort incoming logs in new ways. Accordingly, this study’s purpose was to assess the economic consequences for Iggesund sawmill for converting from diameter based timber sorting to floating timber sorting. The concept of floating timber sorting is essentially to identify the most appropriate use of a given log – matching logs with the sawmill’s required product outputs.

The aim of this research was reached by analyzing the effects of floating timber on volume yield and value yield, planning possibilities and productivity in the sawmill. This analysis drew on a broad range of theories about economic consequences theories, including opportunity costs, volume- and value yield as well as production, productivity and planning theories.

A case study was conducted at Iggesund sawmill. Quantitative data was collected from records of actual log properties made by a 3D measurement frame as well as log sorting proposed by the log sorting machine’s optimization program called SOPT (Eng. Log optimization). Based on these, investigative calculations on the effects on volume yield and value yield were undertaken. This quantitative information was complemented by qualitative data concerning planning and productivity, which was obtained from interviews with the Iggesund sawmill’s product manager and production planner.

The result shows a potential increase in both volume yield and value yield on the examined part of the incoming log curve when using floating timber sorting. Both planning and productivity can be affected when using floating timber sorting.

The respondents describe the possibilities of simulating the planning document – "the specification" – on real logs, and developing and evaluating alignments with SOPT as very positive consequences of using floating timber sorting. The perceived disadvantage is that historical experience based on statistics on the actual outcome of the logs from particular forestry areas can no longer be used as an initial planning tool.

A key result of this word is a procedure to assess floating sorting and its effects on productivity and profitability, where each log is sorted after maximal worth. The potential effect of using floating sorting can generate a positive outcome. Nonetheless, the actual effects of using floating sorting on future productivity will depend upon the nature of the products to be produced. That is whether products will be longer or shorter; accept wane or be of small dimensions. Continued research is therefore recommended to provide more precise estimates of future benefits.

Main title:Flytande sågklassläggning på Iggesunds sågverk
Authors:Olsson, Moa
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Nylinder, Mats
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:131
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:flytande sågklassläggning, ekonomisk konsekvens, stockoptimering, värdeoptimering, timmersortering, floating timber sorting, economic consequence, log optimization, value optimization, timber sorting
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3354
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3354
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2014 10:51
Metadata Last Modified:24 Jun 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics