Home About Browse Search
Svenska


Cederberg , Sara and Öberg, Michaela, 2014. Validering av GPS teknikens användande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Beteendestudier, där man vill undersöka position eller läge hos individer, kan utföras på olika sätt. Videofilmning, direkta observationer och GPS, (Global Positioning System) är exempel på olika metoder för att utföra dessa studier. Det har sedan en längre tid tillbaka varit vanligt att man utför direkta observationer, vilka kan vara tidskrävande. Genom att utföra studier med hjälp av GPS-mottagare kan tiden för studien förkortas.
GPS har används i tidigare studier med hästar. Både vilda och tama hästar har studerats, främst hur de har förflyttat sig. I studier där hästar har varit i hagar har GPS ibland visat en position utanför hagens gräns.
I en studie där sju olika modeller av GPS- mottagare har testats i olika miljöer kom man fram till att de fungerade bäst under bar himmel. Ett sämre resultat visades när mottagarna testades i närheten av byggnader.
Användning av GPS vid träning av hästar kan vara en effektiv metod för att få ut viktig information om tempo, steglängd samt vägar. GPS har lätt att anpassa sig till snabba hastighetsvariationer. Den kan därför vara en lämplig metod vid studier på häst.
Syftet med studien är att undersöka om GPS är en lämplig mätmetod i den miljö som hästar befinner sig i. Studiens frågeställning är om GPS är en pålitlig mätmetod bland djur i en miljö där byggnader förekommer?
Hypotesen är att det inte går att lita fullt ut på positionen som GPS-mottagaren visar i den miljö den testas.
Studien genomfördes på Utnäslöt i ett grupphållningssystem med en ligghall. I ligghallen sattes videokameror upp som täckte hela ytan samt ingången. På hästarna fästes GPS-mottagare med hjälp av longergjordar. Videofilmen kontrollerade GPS mottagarens position.
Resultatet av studien visar att det är svårt att lita på GPS som en mätmetod i den miljö den testades. När GPS-mottagaren var i närheten av en byggnad försämrades signalen och positionen blev missvisande.
Av resultatet dras följande slutsats. Det är svårt att få en exakt position med hjälp av GPS-mottagare när den används i eller i närheten av byggnader. Byggnaderna stör signalen och gör att en missvisande position förekommer.
Hypotesen ”att det inte går att lita fullt ut på positionen som GPS visar i den miljö den testas” antas.

Main title:Validering av GPS teknikens användande
Authors:Cederberg , Sara and Öberg, Michaela
Supervisor:Kjellberg, Linda and Roepstorff, Lars
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K35
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:navigationssystem, equine, building
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3301
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3301
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2014 13:15
Metadata Last Modified:18 Jun 2014 13:56

Repository Staff Only: item control page