Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Maja, 2014. De närboendes besöksvanor och attityder till naturområdet Stadsliden i centrala Umeå : en kvantitativ enkätstudie med kompletterande kvalitativa intervjuer. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om det tätortsnära skogsområdet Stadsliden, en knapp kilometer från Umeå stadskärna. Syftet med denna studie är att undersöka attityder och besöksmönster som är kopplade till Stadsliden och hur området kan anpassas bättre till besökarnas önskemål med lämpliga förvaltningsåtgärder så som skogsskötsel, planering och information.

Studien utfördes genom en enkätdel riktad till de närboende samt kompletterande kvalitativa intervjuer med olika intressenter. Totalt har 206 respondenter i åldrarna 17 till 85 år deltagit i enkätstudien och dessutom har åtta kompletterande intervjuer utförts. I de kompletterande intervjuerna deltog en idrottslärare för låg- och mellanstadiet, en idrottslärare för högstadiet, en förskollärare, en lärare i svenska för invandrare, en medlem i den lokala orienteringsklubben Umeå OK, ungdomsskidtränare för Täfteå IF, en medlem i gruppen ’Hundparken 2200’ och en rullstolsburen medlem i föreningen Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR).

Resultatet av denna studie visar att Stadsliden är ett omtyckt och välkänt område bland studiedeltagarna. Hur området används skiljer sig mellan åldrar och kön, men några generella drag går att se. Till exempel har området ett fåtal stamgäster, medan de flesta besöker området mer sällan. De vanligaste aktiviteterna är motion och promenad i rekreationssyfte. Motionerandet har ökat sedan den äldre studien från området som utfördes i början av 1990-talet (Kardell och Lindhagen, 1995).

Stadsliden är i grunden ett lättillgängligt område, men blir mer svårframkomligt vintertid. De som inte kan eller vill åka skidor känner sig inte välkomnade vintertid och önskar därför egna spår med belysning. Framförallt äldre känner att de inte kan använda området vintertid. Efterfrågan av belysning framkommer också då det finns en del kvinnor som känner sig otrygga i området. Det gör att de inte vill besöka området ensamma, framför allt när det är mörkt. Det visade sig även att informationen om området är bristfällig. Många av studiens deltagare efterfrågade bättre skyltning och mer information till nyinflyttade.

För att möta allmänhetens behov behövs det därför arbetas med belysning och slyröjning för ökad trygghetskänsla. De nybreddade SM-skidspåren kan även det nyttjas för en belyst och lättframkomlig promenadslinga vintertid där bredden på spåret gör att både skidåkare och fotgängare får plats. Dessutom bör informationsspridning om området förbättras. Detta genom att förbättra skyltningen på plats, men även på Umeå kommuns hemsida samt komplettera med information till nyinflyttade. Cykelförbudet i området bör behållas för att tillgodose så många intressen som möjligt. De som vill cykla kan ledas bort till ett annat bättre lämpat naturområde i närheten. Ett annat förslag som framkom under studien är en anläggning av en naturstig lämpad för rörelsehindrade och som ett pedagogiskt verktyg i anslutning till huvudentrén. Detta är en bra idé som många intressenter kan ha nytta av. Förutom det skulle skapandet av ꞌmålpunkterꞌ, som syftar på platser i skogen som är till för längre stopp, vara önskvärt för att Stadsliden inte enbart ska fungera som ett genomfartsområde. Detta skulle resultera i att området får ännu fler kvalitéer än de som finns i dagsläget.

,

The purpose of this study is to investigate the attitudes and visitor patterns that are linked to Stadsliden and how these patterns can be addressed with appropriate management measures. The study was conducted by means of a questionnaire addressed to local residents and additional qualitative interviews with various stakeholders. A total of 206 people between ages 17-85 took part in the online-telephone questionnaire. As well as the questionnaire a series of interviews were conducted. Eight different professionals and representatives of social groups were interviewed to achieve even further results.

The result of this study shows that Stadsliden is a popular and well-known area among the study participants. How the area is used varies across ages and genders, but some general patters are visible. The most common activities are exercise and walks for recreational purposes. More people are exercising now compared to the earlier study of the area by Kardell and Lindhagen (1995).

Stadsliden is usually an easily accessible area, but becomes more difficult to traverse during winter. Those who cannot or do not want to ski feel excluded during wintertime and wish for illuminated trails. Especially elderly people feel that they cannot use the area during winter. The demand of lighting also emerges because some women feel unsafe in the area. The lack of proper lighting means that they avoid visiting the area alone, especially after dark. Information about the area is deficient and needs to be improved. Many of the study participants requested better signage and more information to new residents of the city.

Several things can be improved in order to meet the needs of the public; improved lighting and clearing of undergrowth for increased sense of security, usage of the Swedish championship- (SM) track for a well-lit and easily accessible walking trail during winter and working with different ways to spread information. By improving the signage on site and on the municipal website, as well as providing information to newcomers the deficiency of information could be solved.

The ban on riding bicycles in the area should be maintained to keep the majority of the visitors satisfied. Those who want to ride their bikes can be diverted to a better-suited natural area nearby. Another proposal that emerged from the study is the construction of a nature trail suitable for disabled people that could function as an educational tool as well. In order for Stadsliden to become more than a transit area a suggestion would be to work with ꞌdestination pointsꞌ (areas in the forest that are meant to be areas for longer visits). This would add to the qualities of the area and make it much more desirable.

Main title:De närboendes besöksvanor och attityder till naturområdet Stadsliden i centrala Umeå
Subtitle:en kvantitativ enkätstudie med kompletterande kvalitativa intervjuer
Authors:Johansson, Maja
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Dolling, Ann
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:13
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:tätortsnära skogsområden, urban forest areas
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3234
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3234
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2014 12:58
Metadata Last Modified:07 May 2014 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics