Home About Browse Search
Svenska


Lindén, Helena, 2014. Förvaltning och skogsskötsel av ett tätortsnära naturreservat : en fallstudie om Lugnets naturreservat i Falun. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Naturens betydelse för människan är stor och den tätortsnära skogen utgör en viktig plats i den växande urbana befolkningens närhet. Ungefär två kilometer nordost om Falu centrum ligger Lugnets naturreservat, ett tätortsnära område som nyttjas av allt från motionärer och barnfamiljer till elitidrottare. Syftet med den här studien var att genomföra en syntesanalys över hur skötseln av Lugnets naturreservat kan utformas för att tillgodose så många intressen som möjligt. Genom kvalitativa intervjuer med ett urval av områdets intressenter kartlades deras nyttjande och synpunkter. Tillsammans med befintlig teori inom området utformades generella och specifika skogsskötsel- och förvaltningsförslag för reservatet. Resultaten visade bland annat att de intervjuade upplever att kommunen brister vad gäller kommunikationen med de olika intressenterna angående reservatet och dess förvaltning. För att skapa en bättre dialog föreslås att deltagande planering tillämpas i reservatet. På så sätt kan bland annat konflikter lösas i ett tidigt skede och fler perspektiv vägas in när åtgärder planeras. Resultaten visade även att skogen i reservatet bör se naturlig ut samtidigt som den bör skötas försiktigt. Skogsskötseln bör därför fokusera på att utveckla ett område med höga sociala värdena i kombination med förstärkt naturhänsyn. Hyggesfritt skogsbruk bör tillämpas i hela området och kommunen bör utreda vad kostnaderna skulle bli för att ersätta de privata skogsägarna vid tillämpningen av hyggesfritt skogsbruk även på deras marker.

,

Nature in general, and urban forests in particular are of great importance for people living in cities. Lugnet in Falun is a nature reserve located approximately two kilometers northeast of the city center. The area is popular among the residents of Falun and there is a great variety of stakeholders in the reserve. The aim with this study was to analyze how the different stakeholders use the reserve and their opinion about the management of the area. By synthesizing interviews, together with available research in the area, general and specific management suggestions were defined. The results showed that the stakeholders experience a lack of communication from the authorities regarding the management of the area. To create a more efficient dialogue, it is suggested that participatory planning is applied in the management of the reserve, which among other things, may contribute to solving conflicts in an early stage. The results also showed that the forest in the reserve should be natural and carefully managed. The forest management should therefore aim at creating forests with high social values combined with enhanced nature conservation. Continuity forestry should be applied in the reserve and the authorities should investigate the costs of compensating private forest owners for the loss of income associated with the new forestry methods.

Main title:Förvaltning och skogsskötsel av ett tätortsnära naturreservat
Subtitle:en fallstudie om Lugnets naturreservat i Falun
Authors:Lindén, Helena
Supervisor:Dolling, Ann
Examiner:Lundell, Ylva
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:3
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Skogsskötsel, rekreation, naturvård, tätortsnära skog, forest management, recreation, nature conservation, urban forests
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3194
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3194
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Apr 2014 10:44
Metadata Last Modified:10 Apr 2014 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics