Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Matilda, 2014. Utomhuspedagogik i skogen för barn : skötsel och informationsförslag för Stadsliden, en stadsskog i Umeå. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Vistelse i naturen har visat sig vara bra för både den fysiska och psykiska hälsan hos barn. Utomhuspedagogisk verksamhet i förskola och skola är mycket viktigt för att barn ska komma ut i naturen idag. Den tätortsnära skogen är en viktig arena för utomhuspedagogik och de utomhuspedagogiska värdena där kan säkerställas med en skötselplan.

Studieområdet Stadsliden är en central och välbesökt stadsskog i Umeå. Skötselplanen för Stadsliden ska nu förnyas och en av de nya målsättningarna för skogen är att den ska erbjuda pedagogiska miljöer för förskola och skola. Kvalitativa respondentintervjuer med lokala pedagoger jämte inventering av studieområdet utfördes för att dokumentera utomhuspedagogiska värden i Stadsliden, i form av skogliga värden samt informationsmaterial.

Studiens resultat visar att pedagogerna främst värdesatte närhet till skogen. Det var också viktigt att skogen var en riktig skog som innehöll variation såsom exempelvis tät ungskog för kojbygge och vatten. Slutligen efterfrågades förbättrad tillgänglighet vintertid, mer välfungerande samlingsplatser samt bättre informationsmaterial i form av skyltar, karta och ordningsregler.

Slutsatsen är att skogen bör skötas med målet att skapa och bibehålla variation, framkomlighet och välfungerande samlingsplatser. Delaktighet i skötseln jämte mer lättillgänglig information skulle kunna ge mervärden till skogsbesöket och kan undvika konflikter mellan olika intressegrupper. Att inkludera utomhuspedagogik i skötselplanen för Stadsliden har Umeå kommun mycket att vinna på eftersom att friska barn som värnar om naturen ger gott hopp för framtiden. Det gynnar också folkhälsa och naturvård vilka båda är viktiga delar i kommunens arbete för hållbar utveckling.

,

Time spent in nature has proven to be beneficial for both the physical and mental health of children. Outdoor educational activity in preschool and school is very important for children to get out into nature today. The urban forest is an important arena for outdoor education who’s values can be secured with a management plan.
The study area Stadsliden is a central and well-attended town forest in Umeå. The management plan for Stadsliden is to be renewed and one of the new goals for the forest is that it should provide educational environments for preschool and school. Qualitative interviews with local teachers together with inventory of the study area were conducted in order to document the outdoor educational values in Stadsliden, both as forest values and information materials.

The results show that teachers valued the proximity to the forest the most. Other values were that the forest was authentic, contained variation such as young stands for building play huts or had access to water. Improved accessibility in wintertime, more well-functioning gathering places and better information was requested by the teachers.

The forest should be managed with the goal of creating and maintaining variety, accessibility and well-functioning gathering places. Participation in the management paired with easily accessible information gives extra value to the forest visit and avoids conflicts between different groups. Umeå municipality has much to gain from making Stadsliden even more suitable for outdoor education. Healthy children who cherish nature give hope for the future, especially considering the fact that public health and conservation are important goals in the municipality's work for sustainable development.

Main title:Utomhuspedagogik i skogen för barn
Subtitle:skötsel och informationsförslag för Stadsliden, en stadsskog i Umeå
Authors:Olofsson, Matilda
Supervisor:Lundell, Ylva and Dolling, Ann
Examiner:Valinger, Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:1
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Skogsskötsel, skogsbesök, förskola, skola, informationsmaterial, forest management, forest visits, preschool, school, information material
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3211
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3211
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2014 12:30
Metadata Last Modified:17 Apr 2014 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics