Home About Browse Search
Svenska


Persson, Hanna , 2013. Undersökning av Norra Skogsägarnas medlemmars utbildningsbehov . First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
785kB

Abstract

Norra Skogsägarna strävar efter att erbjuda kvalitativ service till sina medlemmar. Ett led i kvalitetsarbetet är att utbilda sina skogsägare. Utbildningar ges både direkt av Norra Skogsägarna samt genom studieförbund.
Syftet med studien är att presentera Norra Skogsägarnas medlemmars behov av utbildningar. Genom att förbättra föreningens kunskap kring vilka olika utbildningar medlemmarna verkligen efterfrågar, kan utbildningskvaliteten höjas och utbudet av utbildningar anpassas mer specifikt till varje enskild skogsägares behov. Studien genomfördes med hjälp av 28 kvalitativa telefonintervjuer, där skogsägare i åldrarna 30-74 år fick uttrycka sina åsikter om Norra Skogsägarnas utbildningsutbud.
Både teoretiska och praktiska grundkurser i skogsägande och naturvård med andra likasinnade efterfrågades av kvinnorna. De såg gärna kurser med enbart kvinnliga deltagare. Männen ville ha praktiska kurser inom skogsvård och övriga produktionshöjande åtgärder.
Skogsägare yngre än 50 år har ett stort intresse av produktionshöjande åtgärder och vill gärna utföra skogliga åtgärder på egen hand men har inte alltid tid till det. De efterfrågar en praktisk skogsvårdskurs samt grundkurser för nyblivna skogsägare.
Är skogsägaren äldre än 50 år finns oftast en längre erfarenhet och skoglig kunskap. Skötsel- och förvaltningskurser på grundnivå och inom praktisk skogsvårdsteknik önskas. Var skogsägaren äldre än 65 år var utbildningsintresset i det närmsta obefintligt.

,

Norra Skogsägarna strives to provide qualitative service to its members. One aspect of quality assurance is to educate the forest owners. Education is provided either directly by Norra Skogsägarna or by educational associations.
The purpose of this study is to present the members of Norra Skogsägarnas’ educational needs. By improving the association's knowledge about the various programs members really want, the quality of education can increase and the range of courses tailored more specifically to each individual forest owners' needs. The study was conducted using 28 qualitative telephone interviews, where owners aged 30-74 were expressing their opinions on the educational opportunities of Norra Skogsägarna.
Both theoretical and practical courses in forest ownership and conservation with other like-minded were requested by women. They preferred courses with only female participants. The men wanted practical courses in forestry and other measures to increase production.
Forest owners younger than 50 years has a great interest in measures to increase production and would like to carry out forestry operations on their own but do not always have time for that. They demand practical forest management courses and basic courses for new owners.
Forest owner older than 50 years usually carries a long experience and knowledge of forestry. Maintenance and management courses at the undergraduate level and in practical forestry technology are desired. If the landowner was older than 65 years the educational interest was in the nearest non-existent.

Main title:Undersökning av Norra Skogsägarnas medlemmars utbildningsbehov
Authors:Persson, Hanna
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:33
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogsägare, vuxenutbildning, studieförbund, undersökning, skogsägarförening
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3161
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3161
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Apr 2014 11:00
Metadata Last Modified:01 Apr 2014 11:00

Repository Staff Only: item control page