Home About Browse Search
Svenska


Lund, Johan, 2014. Aquaculture effluents as fertilizer in hydroponic cultivation : a case study comparing nutritional and microbiological properties. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
609kB

Abstract

This paper evaluates the prospects for utilizing aquaculture effluents as a nutrient source in organic hydroponic, as is the case in aquaponics. The development of organic hydroponics is dependent on replacing synthetic fertilizers with organically derived nutrients, such as those found in aquaculture effluents. Also, in hydroponic cultivation the establishment of a plant pathogen suppressive micro flora is part of the plant protection strategy. Therefore, both nutritional and microbial qualities of aquaculture water and organic hydroponic nutri-ent solution were analyzed and compared. Results showed both aquaculture water and or-ganic hydroponic solution to be deficient in a number of essential elements, although or-ganic hydroponic solution was closer to recommendations. The organic nutrient solution had the highest densities of aerobic bacteria as well as fluorescent pseudomonades. Levels of fluorescent pseudomonades in aquaculture water were significantly lower after passing through the biofilter. Qualitative analysis of microorganisms in an actual aquaponic farm would help to better understand the composition of the micro flora in this unique environ-ment and its implications for nutrient cycling as well as plant health.

,

Detta arbete utvärderar möjligheterna att använda vattnet från fiskodlingar som näringskäl-la i ekologisk hydroponisk odling, så som är fallet i akvaponiska odlingssystem. Att ersätta syntetiska gödselmedel med organiska är avgörande för utvecklingen av ekologisk hydro-ponisk odling. Dessutom ingår etablering av en sjukdomsundertryckande mikroflora som en del av växtskyddsstrategin i moderna hydroponiska odlingar. Därför analyserades och jämfördes både näringsmässiga och mikrobiella egenskaper hos fiskodlingsvatten med de från en ekologisk hydroponisk näringslösning. Resultaten visade att både den hydroponis-ka näringslösningen och fiskodlingsvattnet hade brist på flertalet essentiella västnärings-ämnen, dock var den ekologiska näringslösningen mest optimal. Den ekologiska närings-lösningen hade högst densitet av aeroba bakterier, så väl som av fluorescerande pseudo-monader. Nivån av svampar var likvärdig. Halten av fluorescerande pseudomonader var märkbart mindre efter att fiskodlingsvattnet passerat anläggningens biofilter.
En kvalitativ analys av mikrofloran i en akvaponisk odling skulle kunna öka förståelsen av mikroorganismers uppträdande i denna unika miljö samt potentiell inverkan på växt-skydd och växtnäringscykeln.

Main title:Aquaculture effluents as fertilizer in hydroponic cultivation
Subtitle:a case study comparing nutritional and microbiological properties
Authors:Lund, Johan
Supervisor:Alsanius, Beatrix
Examiner:Khalil, Sammar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Organic hydroponic, Aquaponic, Aquaculture, Plant nutrition, Microbial horticulture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3111
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3111
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Aquaculture production
Technology
Language:English
Deposited On:17 Mar 2014 08:50
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics