Home About Browse Search
Svenska


Granström, Johanna and Olofsson, Linnéa , 2013. Användningen och betydelsen av RenGIS i samrådsprocessen med andra markanvändare. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Rennärningen bedrivs idag på ca 55% av Sveriges landareal. Diskussioner och konflikter med andra markanvändare på dessa marker har under åren uppstått och ett behov av en kunskapsbaserad dialog växte. Under andra halvan av 1900-talet utvecklades olika kommunikationsverktyg för denna dialog. Det senast framtagna verktyget är Renbruksplaner (RBP), rennäringens motsvarighet till skogsbrukets planeringsverktyg och RenGIS, ett geografiskt informationssystem anpassat till rennäringen. Skogsstyrelsen har även tagit fram en kommunikationsplan som stöd för hur detta verktyg kan användas vid samråd. Syftet med detta arbete var därför att studera den praktiska användningen av RenGIS vid samråd med andra markanvändare. Vidare var syftet att studera hur användningen av RenGIS relaterar till rekommendationerna i kommunikationsplanen samt hur de olika markanvändarna upplever att kommunikationen med RBP och RenGIS fungerar.
Två samebyar och representanter från de andra markanvändarna intervjuades med hjälp av en i huvudsak kvalitativ metod angående tre samråd som valdes ut. De två samebyarnas förberedelse och genomförande av samråden gjordes på liknande sätt och relaterade till två av kommunikationsplanens rekommendationer. Samebyarna upplevde att RBP och RenGIS bidragit till att de andra markanvändarna fått en ökad förståelse för deras verksamhet, medan representanterna från de andra markanvändarna hade delade uppfattningar om hur RenGIS fungerar som kommunikationsverktyg. Samtliga markanvändare upplevde dock att möjligheten att kunna spela upp GPS-positioner var det som varit mest betydande. Utifrån resultatet i vårt arbete anser vi att RenGIS är ett fungerande kommunikationsverktyg där GPS-positionerna till stor del fungerar som ett bevismaterial för att öka trovärdigheten i det som samebyarna hävdar.

,

Today 55 % of the total land area in Sweden is used for reindeer husbandry. Other land users as well as the reindeer husbandry are using the same land for different purposes and this has at times been a source to conflicts. Because of that, a need for a dialogue between these different land users grew. During the last half of the 20th century different methods for the dialogue have been developed. The latest of them is the development of Reindeer husbandry plans, which corresponds to the forestry plans, and RenGIS, a Geographical Information System for the reindeer husbandry. Furthermore Skogsstyrelsen has also developed a communication plan with recommendations for how these tools should be used in consultations. The purpose with this study was therefore to investigate the practical use of RenGIS in consultations with other land users. Furthermore the purpose was to study how the use of RenGIS correlates to the recommendations in the communication plan and how the different land users experience the communication with RBP and RenGIS.
In this study two reindeer husbandry communities and representatives for the other land users were interviewed, mainly using a qualitative method, about three consultations that were chosen. The preparation and implementation for the consultations was done in a similar way by the reindeer husbandry communities and related to two of the recommendations in the communication plan. The reindeer husbandry communities felt that the other land users had gotten a better understanding for the reindeer husbandry communities activity since they started to use Reindeer husbandry plans and RenGIS, while the other land users had different opinions about its affects. All the land users in this study experienced that the playback of GPS positions was the most important tool in RenGIS. By the results of this study we find that RenGIS is an effective communication tool where the GPS positions serves as an evidence to enhance the credibility of the reindeer husbandry claims.

Main title:Användningen och betydelsen av RenGIS i samrådsprocessen med andra markanvändare
Authors:Granström, Johanna and Olofsson, Linnéa
Supervisor:Sandström, Per and Jougda, Leif
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:17
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Renbruksplan, RBP, RenGIS, GPS-positioner, samråd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3081
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3081
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2014 15:06
Metadata Last Modified:27 Feb 2014 15:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics