Home About Browse Search
Svenska


Engelmann, Veronika and Larsson, Rebecca, 2013. Genus och jämställdhet i studentkårerna för jägmästar- och skogsmästarprogrammet. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
591kB

Abstract

Det finns en generell uppfattning att jämställdhet är något bra och egentligen borde vara en självklarhet. Trots att Sverige idag ses som ett av världens mest jämställda länder, finns det ändå stora brister. Skogsbranschen är idag en av de mest ojämställda branscherna i Sverige. Det här visas även genom den ojämna könsfördelningen på skogsutbildningarna. SLU har antagit en lika villkorsplan som syftar till ett ökat fokus på genus- och jämställdhetsfrågor. Därför var syftet med studien att studera hur studentkårerna på jägmästar- och skogsmästarprogrammen uppfattar genus och jämställdhet, samt om det fanns något aktivt arbete med dessa frågor. Studien skulle även visa om SLU’s ökade satsning på genus och jämställdhet syntes i studentkårerna. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer, där fem personer på ledande poster från vardera studentkår intervjuades. Resultatet visade att det saknades tillräckligt med kunskap om genus och jämställdhet inom studentkårerna på jägmästar- och skogsmästarprogrammen. I resultatet framgick att inget aktivt arbete med dessa frågor bedrivs, men det fanns en samlad åsikt om att det är viktiga frågor. Uppfattningen var att frågorna hör hemma både inom SLU som institution, och inom studentkårerna, samt att det bör jobbas med genus och jämställdhet. Flera olika förslag på hur ett sådant arbete skulle kunna bedrivas kom fram, bland annat uppstartandet av ett utskott med fokus på genus och jämställdhet, samt med en egen lika villkorsplan för kårerna.

,

There is a general positive opinion regarding gender equality in the Swedish society. Even though Sweden has reached very far when it comes to gender equality, there is still a lot to work with. One of the most unequal industries today is the forest industry. This can be seen in the higher educations in forestry, where the gender distribution is distinct uneven. SLU has developed an action plan for equal opportunities and has ongoing activities to reach higher gender equality. Due to that action plan, the aim with this study was to investigate the opinions among the student unions concerning gender and gender equality, and to see if they were working with this subject. The student unions were at the two higher educations in forestry at SLU: BSc in Forest Management and MSc in Forestry. The method used in this study was qualitative interviews, with five students on higher positions from each student union. The result showed that it was a lack of sufficient knowledge about gender equality in both student unions. Furthermore, it showed that there was no ongoing work with this subject. However, there was a general opinion that this is important and that both SLU and the student unions should work with this issue. There were several suggestions on how this could be done; for example, the student unions can initiate a committee focusing on gender equality and develop their own action plan.

Main title:Genus och jämställdhet i studentkårerna för jägmästar- och skogsmästarprogrammet
Authors:Engelmann, Veronika and Larsson, Rebecca
Supervisor:Dolling, Ann
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2013:12
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:högre utbildning, könsfördelning, könsmaktsordning, lika villkor, skoglig utbildning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3060
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3060
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2014 12:47
Metadata Last Modified:26 Feb 2014 12:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics