Home About Browse Search
Svenska


Billstam, Annika, 2014. Ett program för parallellt uppdrag : Nya Eriksberg, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Examensarbetets syfte var att undersöka och redogöra för tillvägagångssättet för att ta fram ett program för
parallellt uppdrag för stadsdelen Nya Eriksberg i Uppsala. Uppsatsen besvarar också frågeställningen hur
arbetsprocessen ser ut för att ta fram ett program för ett parallellt uppdrag.

Stadsdelen Eriksberg ligger i utkanten av centrala Uppsala. Bostadsbolaget Uppsalahem är en av de dominerande markägarna i området tillsammans med Uppsala kommun. Stadsdelen byggdes ut på 60-talet och många av Uppsalahems fastigheter är i behov av omfattande renoveringar. I samband med en förnyelse av dessa detta såg Uppsalahem möjligheten att få flera olika utvecklingsmöjligheter av området belyst genom att arrangera ett parallellt uppdrag. I ett parallellt uppdrag får flera arkitektteam möjlighet att arbeta parallellt med samma uppdrag under cirka sex veckors tid. Det parallella uppdraget för Nya Eriksberg utgick från en vision om att området ska utvecklas mot en attraktiv och hållbar stadsdel. Programmet är en skrift som i text och bild är ett styrande dokument för de arkitektteam som utses till att delta. Dess stomme redovisar
bakgrund, förutsättningar, riktlinjer och redovisningsformer för uppdraget.

Examensarbetet resulterar i en överskådlig tidslinje som redovisar arbetsprocessen för att ta fram ett program
för ett parallellt uppdrag för Eriksberg. Tidslinjen visar de olika möten och aktiviteter som varit avgörande för
framtagandet av programmet. En studie av tre referensprogram ingick som inspiration och fördjupning.
Detta tillvägagångssätt är en väg för att ta fram ett program för ett parallellt uppdrag men det ger också råd till andra programförfattare. Några av de viktigaste råden är att i ett tidigt skede av projektet upprätta en tidplan samt skapa en intern programgrupp med blandad yrkeskompetens. En metod för att skaffa sig kunskap och
inspiration om utformning, innehåll och förutsättningar till programmet är att studera andra program för
parallellt uppdrag eller arkitekttävlingar. Som oerfaren programförfattare kan det vara en bra idé att knyta
kontakt med en mentor som har erfarenhet av att författa eller projektleda programframtagande.

,

The purpose of this study was to describe and investigate methods of writing a program for a parallel commission regarding the neighborhood of Eriksberg in Uppsala. An additional aim was to summarize the general experiences of the working process behind the production of this type of program. Eriksberg is situated approximately three kilometers outside the center of Uppsala. Uppsalahem, the public housing company in Uppsala, has several residential estates in the neighborhood and is one of the dominant landowners in this area. The area was settled in the 1960’s and the properties of Uppsalahem are in need of extensive renovations. In connection with these renovations there is an opportunity to arrange a brief for a parallel commission. In a brief for a parallel commission several architect teams work in parallel on the same mission and for about six weeks. This creates the possibility to display different ideas for the development of the area. A brief, or program, is a manual for the architect teams completing the commission. The work with the brief for a parallel commission regarding Eriksberg started from a vision to develop the area as an attractive and sustainable neighborhood. The outcome of this study is divided into a timeline describing the working process, a case study of three strategically selected programs designed to investigate the structure of a brief or program and an overview of the brief for a parallel commission regarding Eriksberg, including a description of structure. The author of this paper gives advices regarding how to write and which method to use in order to produce a brief for a parallel commission.

Main title:Ett program för parallellt uppdrag
Subtitle:Nya Eriksberg, Uppsala
Authors:Billstam, Annika
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Johansson, Rolf and Hedberg, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:parallellt uppdrag, program, program för parallellt uppdrag, stadsutveckling, uthållig stadsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3019
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3019
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Feb 2014 10:51
Metadata Last Modified:04 Feb 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics