Home About Browse Search
Svenska


Ravina da Silva, Manuela, 2012. Impact of Eucalyptus plantations on pasture land on soil properties and carbon sequestration in Brazil. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Soil organic carbon (SOC) stocks and fluxes in forest ecosystems are influenced by natural and human disturbances. In the tropical regions the highest impacts on disturbance in forest C cycles are related to human activities such as conversion of natural lands to cropland and pasture areas and to forest plantations. The disturbances in the forest C cycles will release CO2 emissions to the atmosphere triggering global warming. In this study the focus was set in subtropical soils in Brazil, south extreme region of Bahia. The aim of the study was to investigate whether reforestation of Eucalyptus plantations under former pasture areas will help mitigate climate change through carbon sequestration. Field measurements were made on the total SOC and nitrogen amount, along with soil physical and chemical attributes, between different land use systems , also to analyze if there will be any positive effect on soil chemical and physical properties with the reforestation. The study areas included the intact rainforest Mata Atlântica called Native Forest, as a reference, pasture areas, which have been settled in the past from deforestation of Mata Atlântica, and Eucalyptus plantations recently reforested under former pasture areas aimed for paper and pulp production. With the field measurements and simulated amounts of SOC using the CO-Fix V.3.2 programme it could be compared the effects on SOC sequestration in short and long term ( max. 50 years) under the Eucalyptus reforestation. Our results show significant differences with lower SOC, higher pH and soil compaction under pasture areas after deforestation of the rain forest. Meanwhile reforestation with eucalypt plantations on former pasture areas did not lead to any significant total nitrogen and total SOC accumulations in short term. However, the simulated results showed that Eucalyptus reforestation will play a role on carbon sequestration in soils with time. After 20 years of production the Eucalyptus forests will gain higher SOC accumulations than in pasture systems. After 50 years the simulated SOC accumulation showed closer values to the amounts measured on field under the Native Forest areas. These results indicate that the Eucalyptus plantations are efficient at sequester carbon in the soil in the long term. However, the comparison with the Native Forest field measurements should be carefully interpret since the measurements on field were made within a certain depth while the program shows the total amount with no limited soil depth. For a complete comparison it remains to take deeper soil samples in the field measurements.

,

Markens organiska kol halter och flöden i skogliga ekosystem påverkas av både naturliga och mänskliga störningar. I tropiska områden påverkas den skogliga kol cykeln främst av mänskliga aktiviteter såsom förändringar av landskapssystem till jordbruk-, betes- och skogsplantager. Kolflöden i en balanserad skogssystem förändras när den blir störd och större mängder CO2-halter släpps ut till atmosfären, som tros bidra till påskynding av växthuseffekten. Studien utfördes i Brasiliens subtropiska klimatregionen, i södra delen av Bahia. Målet innebar att iaktta om återplantering av Eucalyptus plantager på gamla betesmarksområden kunde bidra till kollagring i marken och därigenom lindra växthuseffekten med tiden. Fokus satts även på om återplantering av Eucalyptus bidrar till positiva effekter i kemiska och fysiska markegenskaper som förlorats genom landskapsskifte av naturlig regnskog till betesmark. Därmed jämfördes markvariabler mellan olika landskapssystem; Primär tropisk regnskog, betesmark och Eucalyptus planteringar som hade olika produktions längder inriktade till framställning av cellulosa. Markvariablerna som analyserades innebar markkol och kväve, katjonbyteskapacitet, pH och bulkdensitet.
Med hjälp av CO2-Fix V.3.2 programmet kunde även markkol simuleras och även få ut en långtidsperspektiv på hur mycket kol det kan lagras i marken med tiden ( max. 50 år).
Våra resultat visade lägre mängder av kol, högre pH och bulkdensitet med landskift från primär skog till betesmark. Med Eucalyptus åteplantering påvisades inga signifikanta skillnader i kolmarken och kemiska egenskaper jämfört med betesmarksområden. Vid långsiktig jämförelse med simuleringen påvisas en högre kollagring i marken under Eucalyptus skogar efter 20 år av produktion. Därmed kan återplantering av skog med Eucalyptus lindra växthuseffekten långsiktigt. Efter 50 år påvisas en liknande stor kollagring i marken med Eucalyptus skogar jämfört med de mätta värden i regnskogen. Dock är det viktigt att poängtera att de mätta värdena är begränsade till ett specifikt djup i fält och för en mer komplett jämförelse med resultaten från simuleringsprogrammet skulle djupare provtagningar behövas.

Main title:Impact of Eucalyptus plantations on pasture land on soil properties and carbon sequestration in Brazil
Authors:Ravina da Silva, Manuela
Supervisor:Olsson, Mats and Nylund, Jan-Erik
Examiner:Karltun, Erik
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2012:19
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Brazil, land use changes, Eucalyptus, reforestation, SOC, carbon sequestration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3012
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3012
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Soil science and management
Language:English
Deposited On:30 Jan 2014 13:15
Metadata Last Modified:30 Jan 2014 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics