Home About Browse Search
Svenska


Klint, Ardente, 2013. Utvärdering av två hullbedömningssystem för katt av en djursjukskötarstudent och djurägare. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Obesity is a growing global health problem among both humans and cats with the risk of several medical conditions as a result. This can be detected and prevented by body condition assessment methods in order to visualize and detect possible or potential weight problems in cats.To achieve the best results, owner and cat should be introduced to this as soon as possible in their contact with veterinary care.Purina Body Condition System and Walthams Feline Body Mass Index are both morphometric assessment methods that are quick, relatively cheap and simple to perform. 20 cats with owners and a veterinary nurse student participated in a study to compare pet owners and a veterinary nurse student's assessment of the Purina Body Condition System and WALTHAM's Feline Body Mass Index. The body condition assessment methods were compared with each other, and it was investigated which method was preferred, the body condition distribution among the studied cats and if long-haired cats' body condition was more often misjudged. Results of the study showed a significant difference between pet owners and the veterinary nurse student's assessment of Purina BCS with a difference in median of 1. The comparison of WALTHAMs FBMI showed no significant difference between the veterinary nurse student's and the animal owner's assessment and were therefore judged as the most consistent of the two investigated methods. No significant difference was detected between the Purina BCS and WALTHAM's FBMI assessment of the cat’s body condition. Around half of pet owners preferred FBMI and the remaining the BCS. The knowledge of both these methods can be beneficial for a veterinary nurse in order to motivate and educate cat owners in a method they feel comfortable with in order to continuously monitor their cat's body condition to minimize the risk of illness and suffering.

,

Övervikt är ett globalt växande hälsoproblem bland både människor och katter med risk för flertalet sjukdomstillstånd som följd. Detta kan uppmärksammas och förhindras genom hullbedömningsmetoder i syfte att synliggöra och upptäcka eventuell eller potentiell överviktsproblematik hos katter. För bästa möjliga resultat bör detta introduceras så snart som möjligt i djurägaren och kattens kontakt med djursjukvården. Purina Body Condition System och WALTHAMs Feline Body Mass Index är båda morfometriska hullbedömningsmetoder som är snabba, relativt enkla och kostnadseffektiva att utföra. 20 katter med djurägare samt en djursjukskötarstudent deltog i en studie med syfte att jämföra djurägares och en djursjukskötares bedömning av Purina BCS och WALTHAMS FBMI. Hullbedömninsmetoderna jämfördes med varandra, och det undersöktes vilken metod som föredrogs, hur hullfördelningen bland de undersökta katterna såg ut samt om långhåriga katters hull oftare missbedömdes. Resultatet av studien visade en signifikant skillnad mellan djurägarnas och djursjukskötarstudentens bedömning av Purina BCS med en skillnad i median på 1. Jämförelsen av WALTHAMs FBMI visade ingen signifikant skillnad mellan djursjukskötarstudenten och djurägarnas bedömning och överensstämde således bäst av de två undersökta metoderna. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan Purina BCS och WALTHAMs FBMI bedömning av katternas hull. Drygt hälften av djurägarna föredrog FBMI och resterande BCS. Att djursjukskötare lär sig båda dessa metoder kan vara fördelaktigt för att motivera och undervisa djurägare i en metod de känner sig bekväma med i syfte att kontinuerligt kontrollera sina katters hull för att undvika sjukdomstillstånd och lidande.

Main title:Utvärdering av två hullbedömningssystem för katt av en djursjukskötarstudent och djurägare
Authors:Klint, Ardente
Supervisor:Loberg, Jenny
Examiner:Hellander Edman, Anna
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:506
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:hullbedömning, bcs, fbmi, katt, övervikt, hull
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2994
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2994
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2014 11:44
Metadata Last Modified:24 Jan 2014 11:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics