Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Anna, 2013. Optimal skördetidpunkt och ULO-betingelser förbättrar lagringspotential hos ´Clara Frijs´- och ´Carola´- päron. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svensk päronproduktion kan utvecklas och förbättras. För att lagrade päron ska vara av högsta kvalitet ska skörd ske i rätt tid, frukten ska lagras i rätt temperatur och ULOlagringsbetingelserna ska vara rätt sammansatta.

Försök utfördes på päronsorterna ´Clara Frijs´ och ´Carola´ för att få fram optimal skördetidpunkt, lagringstemperatur och ULO-betingelser för respektive sort. Efter kontinuerlig provtagning och analyser av fruktkvaliteten (fasthet, löslig torrsubstans ”SSC”, stärkelsenedbrytning, syrahalt, smak och färg) plockades frukten under sex olika
mognadsstadier under perioden 17/8 – 17/9 för ´Clara Frijs´ och 24/8 – 24/9 för ´Carola´.

Frukten lagrades i två kyllager med 1oC respektive 3oC. Ytterligare frukt plockades, vid två olika mognadsstadier, för ULO-lagring. ´Clara Frijs´ plockades 30/8 och 5/9, medan ´Carola´ plockades 11/9 och 17/9. Denna frukt lagrades under sju olika ULO-betingelser: Skåp 1: 1%
O2 + 1% CO2, skåp 2: 1% O2 + 2% CO2, skåp 3: 1% O2 + 3% CO2, skåp 4: 2% O2 + 2% CO2, skåp 5: 1% O2 + 0,5% CO2, skåp 6: 2% O2 + 0,5% CO2 och skåp 7: 2% O2 + 1% CO2. Efter
avslutad lagring kontrollerades fruktens kvalitetsparametrar och förluster till följd av
svampangrepp, sjukdomar och vattenavgivning noterades.
Rekommenderad skördetid för ´Clara Frijs´ är 30/8 – 5/9 och för ´Carola´ 5/9 – 11/9 eftersom resultaten efter lagring visade låga förluster och bra kvalitet för frukt som skördats under dessa perioder. Rekommenderad lagringstemperatur är 1oC för båda päronsorterna eftersom
kvaliteten bevarades bäst vid den låga temperaturen. För ´Clara Frijs´ resulterade ULOlagring i 1% O2 + 0,5% CO2 i bäst resultat och för ´Carola´ var det ULO-lagring i 2% O2 +
0,5% CO2 som gav bäst resultat. Generellt visade ´Clara Frijs´ högre totalförlust än ´Carola´ oavsett skåpen. ´Carola´ tappade mindre av sin kvalitet under ULO-lagring i jämförelse med ´Clara Frijs´.

,

Swedish pear production can be developed and improved. To get pears with high quality after storage harvest date, storage temperature and ULO conditions must be accurate.
´Clara Frijs´ and ´Carola´ were studied for optimal harvest date, storage temperature and ULO conditions. The fruit was harvested at six different maturity stages and was stored at either 1oC or 3oC. Even more fruit was harvested at two different maturity stages and was stored at different ULO conditions. When the storage period was over fruit quality was analysed and losses noted.

Recommended harvest date for ´Clara Frijs´ is 30/8-5/9 and for ´Carola´ 5/9-11/9. Storage temperature should be 1oC. Recommended ULO conditions for ´Clara Frijs´ are 1% O2 +
0.5% CO2 and for ´Carola´ 2% O2 + 0.5% CO2. In total ´Clara Frijs´ suffered more losses than ´Carola´, regardless of ULO conditions.

Main title:Optimal skördetidpunkt och ULO-betingelser förbättrar lagringspotential hos ´Clara Frijs´- och ´Carola´- päron
Authors:Nilsson, Anna
Supervisor:Tahir, Ibrahim
Examiner:Olsson, Marie
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:päron, optimal skördetidpunkt, ULO-lagring, kvalitet, lagringssjukdom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2746
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2746
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2013 10:10
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:11

Repository Staff Only: item control page