Home About Browse Search
Svenska


Anderson, Ingrid and Bæcklund, Johanna, 2013. Kort livsmedelskedja : faktorer som säkerhetsställer livsmedelskvalitet i en kort livsmedelskedja. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
686kB

Abstract

Livsmedelsindustrin har förändrats under de senaste decennierna. En gradvis globalisering av livsmedelsmarknaden har bidragit till förändringar i hela livsmedelskedjan. Flera sjukdomar hänförda till livsmedel har rapporterats i media de senaste åren. Som en följd av detta ifrågasätter fler konsumenter leverantörskedjans distributionsmetoder. Det har även lett till en ökad efterfråga på närproducerade livsmedel. Transporten av livsmedel ställer krav på att samtliga aktörer i en livsmedelskedja samarbetar. Aktörernas samarbete är avgörande för säkerställandet av livsmedlens kvalitet.
Syftet med uppsatsen är att identifiera faktorer som säkerställer livsmedelskvalitet i en kort livsmedelskedja. Faktorerna baseras på ett urval akademiska publikationer. Analysen görs i kontexten hållbar utveckling. De identifierade faktorerna beskrivs ur två perspektiv: leverantörs- och värdekedja. Med en kvalitativ litteraturstudie analyseras och diskuteras de faktorer som säkerställer livsmedelskvalitet i en kort livsmedelskedja, parallellt med agentteorin.

För att säkerhetsställa livsmedelskvalitet i en kort livsmedelskedja måste producenternas och konsumenternas behov och intressen integreras. Begreppet värdekedjan utgår ifrån ett konsumentperspektiv där konsumentupplevt mervärde, homogena produkter och social välfärd prioriteras. Leverantörskedjan prioriterar effektiv distribution, reducering av energiförbrukning och en god relation till konsumenter.

Vid integrering av de två aktörernas intressen är det viktigt med likvärdig information. I korta livsmedelskedjor är symmetrisk information lättare att implementera, eftersom producenterna och konsumenterna slipper kommunicera genom mellanaktörer. Symmetrisk information har en positiv inverkan på livsmedlens kvalitetsattribut, effektiva varuflöden, spårbarhet, samt bidrar till hållbara relationer. Producenter kan kommunicera produktens autencitet direkt till konsumenter. Konsumenter upplever därigenom mervärde i produkten och deras betalningsvilja ökar. Att köpa närproducerade livsmedel bidrar dessutom till en levande landsbygd.

,

The food industry has dramatically changed during the past decade. A gradual globalization of the food industry has contributed to changes throughout the food supply chain. Several epidemiological food borne diseases have been reported in media during the past years. Consequently more consumers are questioning the distribution methods of the supply chain. It has also led to an increased demand of locally produced food. Food distribution requires all actors in the food supply chain to cooperate. The collaboration of the actors is decisive when securing food quality.

The aim of this study is to identify factors that secure food quality throughout short food supply chains. The factors are based on a range of academic publications. The analysis is made in the context of sustainable development. The identified factors are defined through from two perspectives: supply chain and value chain. The qualitative literature review analysis and discuss the main factors which secure food quality throughout food supply chain, along with the agency theory.

In order to secure food quality throughout the short food supply chain, the needs and interests of both the producer and consumer benefit from being integrated. The value chain is based on the perspective of consumers, who prioritize added value, homogenous products and social welfare. The supply chain prioritizes efficient distribution, energy reduction and good relationship with customers.

When integrating the interests of the two actors, equivalent information is of vital importance. Symmetrical information is easier to implement in short food supply chains hence producers and consumers do not need to communicate between stakeholders. Symmetrical information has a positive influence on food quality, food security, efficient distributions and conduct lasting relationships. Consequently, producers can communicate the authenticity of the product directly to the consumer. Consumers experience added value and their willingness to pay increase. Furthermore, buying locally produced food contributes to rural livelihoods.

Main title:Kort livsmedelskedja
Subtitle:faktorer som säkerhetsställer livsmedelskvalitet i en kort livsmedelskedja
Authors:Anderson, Ingrid and Bæcklund, Johanna
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:813
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kort livsmedelskedja, säkerhet, kvalitet, hållbar utveckling, leverantörskedja, värdekedja, agentteori, producent, konsument, DEFRA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2723
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2723
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2013 15:08
Metadata Last Modified:17 Sep 2013 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics